Agnieszka Grzybowska-Zalewska

Prezes Zarządu
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

Peter Naumann

Członek Zarządu
Central & South Europe CFO