Sanofi jako firma etyczna dokłada wszelkiej należytej staranności, aby w praktyce przestrzegać najwyższych standardów postępowania i integralności w prowadzeniu swojej działalności biznesowej. Dla zachowania zaufania w środowisku, w którym funkcjonujemy, zasadnicze znaczenie ma prowadzenie naszej działalności w sposób uczciwy, zgodnie z prawem i z poszanowaniem zasad etycznych, którym nasza działalność podlega.

Sanofi jako firma etyczna dokłada wszelkiej należytej staranności, aby w praktyce przestrzegać najwyższych standardów postępowania i integralności w prowadzeniu swojej działalności biznesowej. Dla zachowania zaufania w środowisku, w którym funkcjonujemy, zasadnicze znaczenie ma prowadzenie naszej działalności w sposób uczciwy, zgodnie z prawem i z poszanowaniem zasad etycznych, którym nasza działalność podlega.

Jeżeli znajdziecie się Państwo w sytuacji, w której zgodnie z Waszą oceną, doszło lub może dojść do naruszenia prawa, przepisu lub jednej z zasad określonych w naszym Kodeksie Etycznym, rekomendujemy poinformowanie o tym Działu Zgodności i Etyki Biznesu za pośrednictwem specjalnej Infolinii dotyczącej zgodności z przepisami.

Dostęp do niej jest możliwy poprzez:

Stronę internetowąhttps://sanofiaventisgroup.ethicspoint.com/

Numer telefonu (czynny – 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, dostępny w 28 językach, bezpłatny) 
Tel : 33 (0)1 53 77 41 04 
Fax : 33 (0)1 53 77 49 76

E-mailglobal-compliance@sanofi-aventis.com

Jeżeli masz pytania dotyczące Infolinii, skontaktuj się z Agnieszka Baczkowską, Dyrektorem ds. Zgodności i Etyki Biznesu pod adresem mailowym:
agnieszka.baczkowska@sanofi.com