Profilaktyka i leczenie chorób to wyzwania dla sektora ochrony zdrowia. Branża farmaceutyczna wspiera podnoszenie standardów leczenia i opieki, m.in. przez liczne kampanie edukacyjne. Zaangażowanie w edukację zdrowotną społeczeństwa to jeden z kluczowych elementów strategii odpowiedzialności społecznej Sanofi.

Realizujac strategię społeczej odpowiedzialności biznsu, Sanofi współpracuje z uznanymi instytucjami branżowymi, działającymi w tym zakresie, takimi jak:

     • Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB)
 

     • United Nations Global Compact Polska (UNGC)

Działalnia Sanofi w obszarze CSR

Infolinia zgodności Sanofi

Kodeks postępowania

Działalność edukacyjna

Nagrody i Wyróżnienia

Społeczna odpowiedzialność Sanofi w Polsce

Wolontariat pracowniczy