Chociaż stwardnienie rozsiane dotyka dużo większą populację niż choroby rzadkie, to idea pozostaje wciąż ta sama: ważne jest znaczenie zrozumienia doświadczeń, wyzwań i sukcesów osób dotkniętych chorobą, w tym wypadku – SM. Od czasu zaangażowania się w obszar stwardnienia rozsianego w 2011 roku, firma nawiązała bliskie relacje ze społecznością SM, skupiając się na silnym wsparciu pacjentów i ich bliskich.

Stwardnienie rozsiane (SM) jest przewlekłą i jak dotychczas nieuleczalną chorobą neurologiczną pojawiającą się pomiędzy 20. a 40. rokiem życia. Szacuje się że w Polsce choruje na nią, według różnych źródeł, około 45 tysięcy osób. SM należy do chorób autoimmunologicznych, gdzie komponenty systemu immunologiczego chorego atakują i niszczą własną mielinę, która otacza i chroni włókna nerwowe w mózgu i rdzeniu kręgowym. Uszkodzenie włókien (demielinizacja) prowadzi do zaburzenia czynności centralnego układu nerwowego. Nie ma jednego wspólnego obrazu choroby a u każdego chorego na SM może pojawić się inny zestaw objawów, np. zaburzenia wzrokowe, niedowłady ruchowe, zaburzenia równowagi i koordynacji ruchów, zaburzenia mowy, zmiany w odbiorze bodźców czuciowych i wiele innych.

Sanofi Specialty Care koncentruje swoje wysiłki badawcze i rozwojowe w obszarach, które mają największy potencjał, aby pomóc społeczności. Mając na uwadze złożoność i konsekwencje, do których prowadzi nieleczenie choroby, a także poważnego wpływu na życie pacjentów cierpiących na SM oraz ich bliskich od ponad dekady Sanofi Specialty Care pracuje nad rozwojem nowych metod leczenia SM. Firma skupia się na badaniach polegających na zapobieganiu rozwojowi choroby oraz procesom naprawczym układu nerwowego spowodowanych przez SM i obecnie posiada w tym obszarze już dwa produkty.

 

Sanofi Specialty Care opierając się na swoim dużym doświadczeniu w obszarze chorób rzadkich, ma świadomość, że prawdziwie spersonalizowana opieka medyczna wymaga nawiązania i rozwijania relacji z pacjentami i ich opiekunami, lekarzami oraz organizacjami i fundacjami zajmującymi się problematyką SM.