Liver Bus

zbadajwatrobe

Ze względu na zwiększone zagrożenie epidemiologiczne spowodowane pandemią wirusa COVID-19 w województwach małopolskim i śląskim, firma Sanofi – inicjator akcji „Zbadaj wątrobę”, w trosce o bezpieczeństwo pacjentów podjęła decyzję o odwołaniu akcji bezpłatnych badań poziomu stłuszczenia wątroby, które były zaplanowane w dniach 21-22.08 w Krakowie i 24-25.08 w Katowicach. Wydarzenie w pozostałych miastach będzie odbywało się bez zmian, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Zbadaj wątrobę - rusza ogólnopolska akcja bezpłatnych badań poziomu stłuszczenia wątroby

 

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) jest aktualnie jednym z poważniejszych wyzwań medycznych. Uznawana jest za globalną epidemię[1] i może dotyczyć nawet 9 mln Polaków[2]. Zbyt późne rozpoznanie i brak leczenia, mogą powodować progresję do bardziej zaawansowanych stadiów choroby,  prowadząc u części pacjentów do rozwoju włóknienia, marskości lub raka wątrobowokomórkowego[3], który może rozwinąć się na każdym etapie choroby. Niestety, mniej niż połowa Polaków - odpowiednio 47,1% oraz 35,4% zdaje sobie sprawę z tych zagrożeń[4]. Aby edukować pacjentów, przyspieszyć diagnostykę i wczesną interwencję, w sierpniu 2020 roku rusza ogólnopolska akcja badań profilaktycznych. W 17 największych miastach Polski w specjalnie przygotowanym busie, tzw. „Wątrobusie”, mieszkańcy będą bezpłatnie mogli wykonać profilaktycznie nieinwazyjne badanie zasięgu włóknienia wątroby. Inicjatorem akcji jest firma Sanofi.

 

Odwiedzając Mobilny Punkt Badania Wątroby, będzie można skorzystać z badania przy pomocy nowoczesnego urządzenia FibroScan. Ma ono na celu szybkie określenie stanu tego narządu pod kątem stopnia stłuszczenia i zasięgu włóknienia, które są następstwem NAFLD. Po przeprowadzeniu badania, pacjent otrzyma wynik, który będzie mógł skonsultować ze swoim lekarzem i ustalić dalsze postepowanie, na podstawie dołączonych do wyniku prawidłowych zakresów poszczególnych parametrów określających stopień stłuszczenia i zasięg włóknienia. Do skorzystania z tej możliwości zachęcamy szczególnie osoby będące w grupie ryzyka NAFLD, m.in. z nadwagą lub otyłością, cukrzycą typu 2, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami gospodarki lipidowej czy chorobami sercowo-naczyniowymi.

Impulsem do rozpoczęcia inicjatywy, były wyniki zrealizowanego we wrześniu 2019 roku przez agencję IPSOS badania „Polacy, a niealkoholowe stłuszczenie wątroby”[5], mającego na celu ocenę świadomości NAFLD w populacji polskiej. Badanie wykazało, iż poziom wiedzy na temat funkcji wątroby oraz chorób tego narządu jest w społeczeństwie polskim wciąż bardzo niski - aż 87% badanej grupy nie ma świadomości istnienia NAFLD. Problemem okazuje się także diagnostyka chorób wątroby - tylko 10% respondentów wykonywało badania w tym w kierunku w przeciągu ostatniego roku, a ponad 41% nie zrobiło tego nigdy.

 

Podobne wnioski wyciągnąć można z analizy przygotowanej na podstawie wyników dużego Ogólnopolskiego Testu Wątroby4 - okazuje się że jedynie 30% Polaków wykonało w ciągu ostatnich dwóch lat USG jamy brzusznej. Bardziej niepokojący jest jednak brak świadomości na temat NAFLD aż u 47% osób ze wskaźnikiem BMI powyżej 40 kg/m2 (otyłość stopnia III) oraz u znacznego procenta osób z chorobami towarzyszącymi: nadciśnieniem tętniczym - 43%, cukrzycą typu 2 - 45% czy hipercholesterolemią - 39%, które stanowią składowe zespołu metabolicznego)[1]. NAFLD występuje u 70% osób z otyłością, 65% dotkniętych cukrzycą typu 2[2] oraz 90% pacjentów z hiperlipidemią[3].

 

Powyższe dane dobitnie świadczą o niskiej świadomości społeczeństwa w zakresie chorób wątroby, czynników ryzyka czy konsekwencji NAFLD.  Skorzystanie z akcji bezpłatnych badań profilaktycznych to możliwość wczesnej diagnostyki chorób wątroby, wykrywania zaburzeń jej funkcji, co pozwala na  leczenie nieprawidłowości na wczesnym etapie choroby. Szczególne znaczenie ma to w przypadku NAFLD, gdyż objawy tej choroby są zazwyczaj mało charakterystyczne (ogólne złe samopoczucie, uczucie dyskomfortu w prawym podżebrzu, zaburzenia snu, zmęczenie, zaburzenia koncentracji, brak apetytu), przez co wielu pacjentów nie zdaje sobie sprawy z występowania choroby[4].

Mobilny Punkt Badania Wątroby będzie obecny w miastach: Warszawa, Toruń, Bydgoszcz, Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdynia, Gdańsk, Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań oraz Łódź.


[1] Czarnecka K. i in. Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby – od prostego stłuszczenia do transplantacji wątroby. Hepatologia 2018; 74-75;
[2] Hartleb M., https://www.termedia.pl/nafld/Prof-Marek-Hartleb-Stluszczenie-watroby-wystepuje-u-20-25-proc-Polakow,31922.html,  data wejścia 15.11.2019
[3] Gundermann KJ et al. Activity of essential phospholipids (EPL) from soybean in liver diseases. Pharmacol Rep 2011; 63(3): 643–59.
[4] Analizy przygotowane na podstawie wyników Ogólnopolskiego Testu Wątroby, zbieranych za pomocą kwestionariusza ankiety online w okresie 01.02-30.04.2020 r. w celu oceny świadomości NAFLD i oceny epidemiologii czynników ryzyka różnych chorób wątroby w populacji polskiej, N=30 940. Raport firmy Datajuicelab z dnia 06.07.2020 r. Dane w posiadaniu firmy.
[5] Raport z badania metodą CAPI przeprowadzonego przez Ipsos Sp. z o.o: “Polacy, a niealkoholowe stłuszczenie wątroby”. Reprezentatywna próba Polaków w wieku 15+; N=1006. Realizacja 12-17.09.2019. Dane w posiadaniu firmy.
[6] Mark Benedict, Xuchen Zhang. Non-alcoholic fatty liver disease: An expanded review. World J Hepatol. 2017 Jun 8; 9(16): 715–732. doi: 10.4254/wjh.v9.i16.715
[7] Gietka J., Chlebus M., Epidemiologia czynników ryzyka różnych chorób wątroby w warunkach polskich na podstawie ankiety internetowej. Terapia 03/2018: 1-9.
[8] York L.W. Puthalapattu S.: Non-alcoholic fatty liver disease and low-carbodydrate diets. Annu. Rev. Nutr., 2009, 29, 365-379.
[9] Simon K. Diagnostyka chorób wątroby. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2012: 9.

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce Polityka cookies.

Rozumiem