Pokolenie Internetu poważnie traktuje dbanie o własne zdrowie, ale nie robi wystarczająco dużo w tym obszarze

Nowe badanie opinii przeprowadzone przez Sanofi dowodzi, że choć trzy czwarte konsumentów z tzw. Pokolenia Internetu (osoby urodzone w latach 1981–1996) deklaruje, że dba o siebie, aby zapewnić sobie dobre zdrowie, połowa pochodzących z tej samej grupy wiekowej przedstawicieli zawodów medycznych uważa, że to nieprawda. Za taki stan rzeczy odpowiada wg nich brak profesjonalnych informacji jak dbać o zdrowie, z których to pokolenie mogłoby korzystać.

Sanofi opublikowała raport pt. „Be Your Best 2019  - Empowering the Net Generation to Make the Most of Self-Care” („Be Your Best 2019 – Jak sprawić, by Pokolenie Internetu świadomie dbało o własne zdrowie”), w którym zaprezentowano, w jaki sposób kwestie samoopieki prozdrowotnej są postrzegane z jednej strony przez konsumentów, z drugiej przedstawicieli zawodów medycznych (lekarzy rodzinnych i farmaceutów) z tego pokolenia w ośmiu krajach.

"Nasz raport pokazuje że mimo dobrych chęci, konsumenci z Pokolenia Internetu nie zawsze dokonują najlepszych wyborów, pozwalających im zagwarantować sobie dobre samopoczucie i dobre zdrowie – mówi Alan Main, Executive Vice President, Head Consumer Healthcare  Sanofi. "W dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym czasem trudno usłyszeć te właściwe, ważne głosy. Rządy, decydenci i przemysł powinny w jak największym stopniu odpowiadać na potrzeby konsumentów, w zakresie dostępu do informacji potrzebnych im, aby mogli żyć pełnią życia w dobrym zdrowiu".

Osoby z Pokolenia Internetu nie mają wątpliwości, że należycie o siebie dbają - 75%respondentów jest przekonanych o tym, że zapewniają sobie dobre zdrowie poprzez odpowiednią samoopiekę prozdrowotną. Większość podchodzi do tego poważnie – 43% ankietowanych szuka informacji na ten temat przynajmniej raz w tygodniu, co ma wpływ na ich wybory i zakupy produktów z tego obszaru. Porównują oni i wybierają skuteczne dla siebie produkty, jeszcze zanim wejdą do sklepu czy apteki.

Osoby z tego pokolenia są od dziecka przyzwyczajone do korzystania z technologii cyfrowych i uważają, że to internet jest najważniejszym źródłem informacji na temat samoopieki prozdrowotnej, dopiero na drugim miejscu wybierają przedstawicieli zawodów medycznych. Jednak zdaniem 59% przedstawicieli zawodów medycznych, konsumenci niedostatecznie dbają o własne zdrowie mimo łatwego dostępu do informacji. Twierdzą oni, że poleganie na informacjach wyszukiwanych w sieci może paradoksalnie przysporzyć niepotrzebnych zmartwień.

Tylko jedna trzecia ankietowanych czuje się dobrze poinformowana o możliwościach dbania o siebie, dostępnych w ramach lokalnej opieki zdrowotnej.
"Wszystkie podmioty zaangażowane w kwestie opieki zdrowotnej powinny się uważnie wsłuchiwać w głos tego pokolenia, ponieważ reprezentuje je aż dwa miliardy konsumentów" -  dodaje Alan Main. "Jeżeli uda nam się, we współpracy z interesariuszami odpowiedzialnymi za system opieki zdrowotnej stworzyć odpowiednie warunki do tego, by przedstawiciele tego pokolenia docenili wartość dbania o własne zdrowie oraz odpowiednio dostosujemy regulacje i przepisy i mądrze wykorzystamy zintegrowane dane do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, będziemy mogli w pełni zmienić oblicze opieki zdrowotnej.”

Firma Sanofi od wielu lat ściśle współpracuje z organizacjami branżowymi i innymi podmiotami zaangażowanymi w kwestie samodzielnego dbania przez konsumentów o swoje zdrowie, aby móc wspólnie reagować na pojawiające się wyzwania, opracowywać i wdrażać rozwiązania, które będą przydatne dla Pokolenia Internetu" mówi Monika Granecka, CHC Regulatory Head w Sanofi Polska, członek Zarządu PASMI. "Jednym z takich przykładów jest członkostwo Sanofi Polska w organizacji PASMI (Polish Association of Self Medication Industry - Polski Związek Producentów Leków Bez  Recepty), której misją podobnie jak Sanofi jest wprowadzanie w Polsce najwyższych standardów w zakresie samodzielnego, świadomego, odpowiedzialnego stosowania leków oraz prozdrowotnej samoopieki dla dobra pacjentów i konsumentów. Dzięki temu możemy we współpracy z innymi przedstawicielami branży farmaceutyczej propagować najwyższe standardy produkcji i dystrybucji leków OTC, edukować w zakresie ich odpowiedzialnego stosowania oraz rekomendować odpowiednie rozwiązania prawne i systemowe dla rozwoju odpowiedzialnego wykorzystania leków OTC, jako jednego z elementów systemu ochrony zdrowia publicznego zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)" - dodaje.

Informacje na temat badania opinii, z którego pochodzi raport “Be Your Best 2019  - Empowering the Net Generation to Make the Most of Self-Care
Termin przeprowadzenia badań: marzec - kwiecień 2019 r.
Metody:

  • samodzielnie wypełniane 20 minutowe kwestionariusze internetowe - badanie przeprowadzone przez Harris Interactive w okresie marzec - kwiecień 2019 r.
  • badanie mediów społecznościowych - analiza około 2,7 mln postów opublikowanych w mediach społecznościowych od marca 2017 r. do kwietnia 2019 r. Krótszy okres był brany pod uwagę w USA (od stycznia do kwietnia 2019 r.), aby uniknąć zniekształcenia danych z tego rynku – badanie przeprowadzone przez agencję Pulsar.

Informacje ogólne:

  • Badanie zlecone przez Sanofi Consumer Healthcare zostało przeprowadzone na ośmiu rynkach (Francja, Wielka Brytania, Rosja, USA, Brazylia, Chiny, Japonia, RPA).
  • Podczas badania przeanalizowano różne postawy przedstawicieli zawodów medycznych (lekarzyrodzinnych i farmaceutów) z tzw. Pokolenia Internetu (urodzonych w latach 1981–1996) oraz będących w tym samym wieku przedstawicieli ogółu społeczeństwa, aby dowidzieć się, w jaki sposób ci kluczowi interesariusze bedą rozumieć samoleczenie w przyszłości.

Pełna treść raportu jest dostępna tutaj: https://www.sanofi.com/-/media/Project/One-Sanofi-Web/Websites/Global/Sanofi-COM/Home/common/docs/about-us/UPDATED-FINAL_Be-Your-Best-Report-2019_03-JULY.pdf