Ulotka dla Pacjenta

Charakterystyka Produktu Leczniczego

Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia dot. produktów leczniczych zawierających walproinian

Materiał edukacyjny dla fachowych pracowników ochrony zdrowia

Formularz corocznego potwierdzenia o zapoznaniu się z ryzykiem