Nasze produkty

Nasze produkty

Ulotka dla Pacjenta
Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia dot. produktów leczniczych zawierających walproinian
Materiał edukacyjny dla fachowych pracowników ochrony zdrowia
Formularz corocznego potwierdzenia o zapoznaniu się z ryzykiem