Nasze produkty

Nasze produkty


Ulotka dla Pacjenta 
Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia dot. produktów leczniczych zawierających walproinian
Formularz corocznego potwierdzenia o zapoznaniu się z ryzykiem