Ulotka dla Pacjenta

Charakterystyka Produktu Leczniczego

Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia dot. produktów leczniczych zawierających walproinian

Materiał edukacyjny dla fachowych pracowników ochrony zdrowia

Materiały edukacyjne dla pacjentów

Formularz corocznego potwierdzenia o zapoznaniu się z ryzykiem