Nasze produkty

Ulotka dla Pacjenta

Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia dot. produktów leczniczych zawierających walproinian

Formularz corocznego potwierdzenia o zapoznaniu się z ryzykiem