Tritace Comb ®

Ulotka dla Pacjenta
Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia dot. produktów leczniczych zawierających hydrochlorotiazyd