Tarivid 200

Ulotka dla Pacjenta
Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia dot. produktów leczniczych z grupy fluorochinolonów
Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia dot. produktów leczniczych z grupy fluorochinolonów i chinolonów