Multaq®

Ulotka dla Pacjenta
Materiał edukacyjny dla pacjenta
Materiały edukacyjne dla fachowych pracowników ochrony zdrowia
Komunikat dotyczący bezpieczeństwa stosowania