Multaq®

Ulotka dla Pacjenta

Materiał edukacyjny dla pacjenta

Materiały edukacyjne dla fachowych pracowników ochrony zdrowia

Komunikat dotyczący bezpieczeństwa stosowania