Nasze produkty

Nasze produkty

Ulotka dla Pacjenta
Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia dotyczący produktu leczniczego INSUMAN®
Informacja do Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z siedzibą w Warszawie dotycząca produktu leczniczego INSUMAN®