Ulotka dla pacjenta

Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia dot. produktów leczniczych zawierających walproinian

Materiały edukacyjne dla pacjentów

Formularz corocznego potwierdzenia o zapoznaniu się z ryzykiem