Sanofi z nową prezes zarządu w Polsce

Prezesem zarządu Sanofi-Aventis sp. z o.o. została Agnieszka Grzybowska-Zalewska, dyrektor generalna Sanofi Genzyme w Polsce.

Stanowisko Sanofi w obliczu wojny w Ukrainie

Jesteśmy wstrząśnięci i przejęci straszliwą brutalnością rosyjskiej agresji na Ukrainę i wynikającymi z niej cierpieniami narodu ukraińskiego. To ogromna tragedia i nadal staramy się wypracować najlepszy sposób pomocy narodowi ukraińskiemu.

Jako firma działająca w obszarze opieki zdrowotnej, skupiamy się na zapewnianiu pacjentom dostępu do niezbędnych leków oraz szczepionek.

Stoimy w opozycji do rosyjskiej wojny w Ukrainie i w pełni popieramy stanowisko społeczności międzynarodowej. Zdecydowaliśmy się wstrzymać nowe wydatki niezwiązane z dostawami niezbędnych leków i szczepionek w Rosji, a także w Białorusi. Dotyczy to wydatków na reklamę i promocję oraz wstrzymania rekrutacji nowych pacjentów do badań klinicznych, będziemy jedynie kontynuować leczenie pacjentów biorących udział w prowadzonych już badaniach klinicznych.

Informacja dla pacjentów ukraińskich biorących udział w badaniach klinicznych Sanofi

Informujemy, że aktywnie pracujemy nad rozwiązaniami, które umożliwią stały dostęp do leczenia wszystkim naszym ukraińskim pacjentom w Ukrainie i poza nią:

• W przypadku pytań dotyczących udziału pacjentów ukraińskich uczestniczących w badanich klinicznych z produktem leczniczym Sanofi prosimy o kontakt pod numerem telefonu +44 1223777070. Odpowiedzi udzielane są w języku angielskim lub ukraińskim.

• W przypadku wszystkich innych pytań dotyczących produktów Sanofi prosimy o kontakt pod adresem: Pytania.Komunikacja@sanofi.com
Pytania można także kierować na adres mailowy: Medinfo.Ukraine@sanofi.com.

 

Sanofi przedstawia nową markę i logo korporacyjne – jednocząc firmę wokół jednego celu i jednej tożsamości

Firma Sanofi, zaprezentowała nową, odważną i ujednoliconą markę korporacyjną. To efekt zapoczątkowanej w grudniu 2019 r. transformacji.

W ciągu minionych 50 lat Sanofi stała się globalnym liderem na rynku firm biofarmaceutycznych, z bogatym dziedzictwem odkryć naukowych zorientowanych na poprawę jakości życia pacjentów. Naukowa wizja firmy zaowocowała odkryciem wielu przełomowych i innowacyjnych terapii m.in. w leczeniu chorób rzadkich oraz stworzeniu standardów leczenia takich schorzeń jak cukrzyca czy choroby układu krążenia. Zaangażowanie Sanofi na rzecz poprawy zdrowia publicznego co roku pomaga chronić setki milionów ludzi przed grypą, przyczyniło się także do niemal całkowitej eliminacji polio, a naukowa wizja firmy zaowocowała przełomowymi innowacjami w terapiach chorób zapalnych.

Sanofi dołącza do Warsaw Health Innovation Hub

Sanofi podpisało porozumienie o współpracy z Warsaw Health Innovation Hub - pierwszej tego typu inicjatywy w Europie Środkowej, która łączy współpracę sektora publicznego z biznesem w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych i prawnych, na rzecz poprawy zdrowia pacjentów oraz zwiększenia wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia. 

Rekordowy rok dobrych praktyk w obszarze CSR Sanofi w Polsce!

Aż 17 dobrych praktyk Sanofi w Polsce znalazło się w tegorocznym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre Praktyki 2020".

Siedem zgłoszonych dobrych praktyk realizowanych jest od wielu lat, dziesięć pojawiło się w raporcie po raz pierwszy. Wśród zgłoszonych działań znalazły się m.in. kampanie edukacyjne dla pacjentów poświęcone tematyce cukrzycy, stwardnienia rozsianego, NAFLD, rakowi skóry czy atopowemu zapaleniu skóry, staże i warsztaty dla studentów oraz platformy szkoleniowe i program mentoringowy dla pracowników.

Ten rekordowy wynik stanowi potwierdzenie naszego zaangażowania w działania CSR, również w czasie pandemii COVID-19.  

KONTAKT

ul. Bonifraterska 17 
00-203 Warszawa

 22 280 00 00    22 280 00 01

INFOLINIA DLA APTEK

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

 801 607 607

INFOLINIA DIABETOLOGICZNA

dla Pacjentów
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00

 22 266 81 60

ZGŁOŚ DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE PRODUKTU SANOFI

INFOLINIA ZGODNOŚCI

INFOLINIA DOTYCZĄCA SZCZEPIONEK

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:30

22 280 05 80