Kampania edukacyjna #MamyOdporność

Istnieje na świecie coś co możemy mieć tylko po mamie – odporność w pierwszych tygodniach życia. O tej prawdzie przekonujemy w kampanii  #MamyOdporność, której celem jest zwiększenie świadomości na temat szczepień rekomendowanych w ciąży.

Jako Sanofi podejmujemy się misji edukacji bazując na aktualnych wytycznych Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Kampania trwa od 15 października i planujemy ją kontynuować w 2023 roku. Skierowana jest przede wszystkim do kobiet w ciąży lub planujących ciążę, ale chcemy także zwiększyć świadomość społeczną na temat szczepień które są rekomendowane w ciąży.

Infolinia Wsparcia Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych

Potrzeby pacjentów zmagających się z atopią nie są nam obojętne, dlatego z radością informujemy, że niedawno została uruchomiona Infolinia Wsparcia Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych. Jest to projekt wpierany przez Sanofi, który umożliwia pacjentom, ich opiekunom i lekarzom dostęp do informacji na temat refundowanych terapii w AZS oraz bezpłatnych konsultacji z ekspertami w dziedzinie psychologii, dietetyki i wiele innych. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą konsultacji w ramach Infolinii Wsparcia PTCA www.ptca.pl

Odpowiedzialny Biznes w Polsce - Sanofi w raporcie dobrych praktyk

To już XXI edycja dorocznego raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu "Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki". W zestawieniu pojawiło się aż 10 dobrych praktyk realizowanych przez Sanofi, w kategoriach: prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Sanofi w Polsce Sygnatariuszem Karty Różnorodności

 

Podpisując Kartę Różnorodności Sanofi w Polsce zobowiązuje się do przestrzegania zasad równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, pochodzenie etniczne czy niepełnosprawność, a także do prowadzenia działań na rzecz tworzenia bardziej zróżnicowanego i otwartego środowiska pracy. Różnorodność, równość i inkluzywność to integralna część kultury Sanofi.

Sanofi na liście Najlepszych Pracodawców według magazynu Forbes!W majowym wydaniu miesięcznika Forbes ukazał się ranking „Poland's Best Employers 2023 – Najlepsi Pracodawcy w Polsce 2023”. Na liście „300 firm, dla których naprawdę chce się pracować” nie zabrakło Sanofi. To już trzecie takie zestawienie, sporządzone według autorskiej metody firmy Statista i „Forbesa”, zakładające ocenę podmiotów na zasadzie rekomendacji wzajemnych peer-to-peer. Jest to metoda zapewniająca niezależność wyników badania, na które złożyło się 190 tysięcy indywidualnych ocen pracowników. Respondenci zostali poproszeni o wyrażenie opinii na temat kilkudziesięciu stwierdzeń opisujących działalność pracodawcy, w obszarach takich jak wizerunek i wzrost, rozwój i perspektywy, relacje między pracownikami i zarządzanie, płaca, warunki pracy i sprzęt, zrównoważony rozwój oraz obciążenie pracą. Budowanie przyjaznej, inkluzywnej atmosfery pracy oraz przestrzeni do rozwoju dla pracowników to jeden z najważniejszych priorytetów dla Sanofi. Wyróżnienie w zestawieniu Najlepszych Pracodawców według Forbes to potwierdzenie skuteczności tych starań.

Kampania edukacyjna "aTTP. Liczy się każda godzina"

 


Zakrzepowa plamica małopłytkowa to rzadka, autoimmunologiczna choroba krwi, która niewłaściwie rozpoznana w większości przypadków prowadzi do śmierci. Choroba pojawia się nagle i bardzo szybko postępuje, dlatego każda godzina ma znaczenie dla późniejszego rokowania pacjenta i powrotu do zdrowia. Brak wiedzy na temat choroby i błędna diagnoza może doprowadzić do tragedii, dlatego jesteśmy partnerem kampanii edukacyjnej „aTTP. Liczy się każda godzina”, która powstała z inicjatywy pacjentów. Kampania ma zwrócić uwagę na tą mało znaną chorobę i najważniejsze problemy polskich pacjentów ze zdiagnozowanym aTPP/iTTP.

KONTAKT

ul. Bonifraterska 17 
00-203 Warszawa

 22 280 00 00    22 280 00 01

INFOLINIA DLA APTEK

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

 801 607 607

INFOLINIA DIABETOLOGICZNA

dla Pacjentów
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00

 22 266 81 60

ZGŁOŚ DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE PRODUKTU SANOFI

INFOLINIA ZGODNOŚCI

INFOLINIA DOTYCZĄCA SZCZEPIONEK

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:30

22 280 05 80