Dostępność szczepionki VaxigripTetra® w sezonie 2023/2024

18 sierpnia 2023, Firma Sanofi rozpoczęła dostawy szczepionek przeciw grypie VaxigripTetra® przeznaczonych na sezon grypowy 2023/2024.

Jako wiodący producent szczepionek, Sanofi wzmacnia swoje zaangażowanie w ochronę zdrowia publicznego poprzez dostarczanie szczepionek przeciw grypie w kolejnym sezonie. Coroczne dostawy szczepionek przeciw grypie prognozowane są w oparciu o wskaźniki wyszczepialności i zapotrzebowanie na szczepionki w danym kraju w ostatnich latach.

Aby sprostać wzrostowi zapotrzebowania na szczepionki przeciw grypie, Sanofi planuje dostarczyć maksymalną liczbę szczepionek, na jaką pozwalają globalne możliwości produkcyjne.

Infolinia Wsparcia Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych

Potrzeby pacjentów zmagających się z atopią nie są nam obojętne, dlatego z radością informujemy, że niedawno została uruchomiona Infolinia Wsparcia Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych. Jest to projekt wpierany przez Sanofi, który umożliwia pacjentom, ich opiekunom i lekarzom dostęp do informacji na temat refundowanych terapii w AZS oraz bezpłatnych konsultacji z ekspertami w dziedzinie psychologii, dietetyki i wiele innych. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą konsultacji w ramach Infolinii Wsparcia PTCA www.ptca.pl

Odpowiedzialny Biznes w Polsce - Sanofi w raporcie dobrych praktyk

To już XXI edycja dorocznego raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu "Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki". W zestawieniu pojawiło się aż 10 dobrych praktyk realizowanych przez Sanofi, w kategoriach: prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Sanofi w Polsce Sygnatariuszem Karty Różnorodności

 

Podpisując Kartę Różnorodności Sanofi w Polsce zobowiązuje się do przestrzegania zasad równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, pochodzenie etniczne czy niepełnosprawność, a także do prowadzenia działań na rzecz tworzenia bardziej zróżnicowanego i otwartego środowiska pracy. Różnorodność, równość i inkluzywność to integralna część kultury Sanofi.

Sanofi na liście Najlepszych Pracodawców według magazynu Forbes!W majowym wydaniu miesięcznika Forbes ukazał się ranking „Poland's Best Employers 2023 – Najlepsi Pracodawcy w Polsce 2023”. Na liście „300 firm, dla których naprawdę chce się pracować” nie zabrakło Sanofi. To już trzecie takie zestawienie, sporządzone według autorskiej metody firmy Statista i „Forbesa”, zakładające ocenę podmiotów na zasadzie rekomendacji wzajemnych peer-to-peer. Jest to metoda zapewniająca niezależność wyników badania, na które złożyło się 190 tysięcy indywidualnych ocen pracowników. Respondenci zostali poproszeni o wyrażenie opinii na temat kilkudziesięciu stwierdzeń opisujących działalność pracodawcy, w obszarach takich jak wizerunek i wzrost, rozwój i perspektywy, relacje między pracownikami i zarządzanie, płaca, warunki pracy i sprzęt, zrównoważony rozwój oraz obciążenie pracą. Budowanie przyjaznej, inkluzywnej atmosfery pracy oraz przestrzeni do rozwoju dla pracowników to jeden z najważniejszych priorytetów dla Sanofi. Wyróżnienie w zestawieniu Najlepszych Pracodawców według Forbes to potwierdzenie skuteczności tych starań.

Kampania edukacyjna "aTTP. Liczy się każda godzina"

 


Zakrzepowa plamica małopłytkowa to rzadka, autoimmunologiczna choroba krwi, która niewłaściwie rozpoznana w większości przypadków prowadzi do śmierci. Choroba pojawia się nagle i bardzo szybko postępuje, dlatego każda godzina ma znaczenie dla późniejszego rokowania pacjenta i powrotu do zdrowia. Brak wiedzy na temat choroby i błędna diagnoza może doprowadzić do tragedii, dlatego jesteśmy partnerem kampanii edukacyjnej „aTTP. Liczy się każda godzina”, która powstała z inicjatywy pacjentów. Kampania ma zwrócić uwagę na tą mało znaną chorobę i najważniejsze problemy polskich pacjentów ze zdiagnozowanym aTPP/iTTP.

KONTAKT

ul. Bonifraterska 17 
00-203 Warszawa

 22 280 00 00    22 280 00 01

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

Lubelska 52 
35-233 Rzeszów, Polska

 Tel: +48 17 850 25 00

HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA

Stefana Batorego 1
05-870 Błonie, Polska

 Tel: +48 22 280 83 02

INFORMACJA MEDYCZNA

W przypadku zapytań medycznych dotyczących produktów Sanofi,
prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
pod adresem 

 

lub telefonicznie pod numerem 22 280 00 01.

Zastrzegamy, że wszelkie informacje przekazywane za pośrednictwem
działu Medycznego SANOFI mają wyłącznie charakter informacyjny
i nie mogą w żadnym przypadku zastępować fachowej porady udzielonej
przez lekarza bądź inną osobę upoważnioną do udzielania takich porad.

INFOLINIA DLA APTEK

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

 801 607 607

INFOLINIA DIABETOLOGICZNA

dla Pacjentów
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00

 22 266 81 60

ZGŁOŚ DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE PRODUKTU SANOFI

INFOLINIA ZGODNOŚCI

INFOLINIA DOTYCZĄCA SZCZEPIONEK

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:30

22 280 05 80