Zdrowie towarzyszy nam przez całe życie

Zdrowie towarzyszy nam w podróży przez życie

Komunikat
Dostępność szczepionki VaxigripTetra

Sanofi Pasteur dostarczyło w sezonie grypowym 2020/2021 na polski rynek ponad 1.330.000 dawek szczepionki VaxigripTetra® przekraczając o 130 000 plan dostaw w aktualnym sezonie grypowym.

Sezon grypowy 2020/2021 jest wyjątkowy ze względu na pandemię COVID-19. Jako wiodący producent szczepionek przeciwko grypie, Sanofi Pasteur wzmacnia swoje zaangażowanie w ochronę zdrowia publicznego poprzez dostarczanie szczepionek przeciw grypie w okresie pandemii. Aby sprostać wzrostowi popytu w sezonie grypowym 2020/2021, Sanofi Pasteur dostarczyło maksymalną liczbę szczepionek przeciw grypie, na jaką pozwalają globalne. 

Top Employer Poland 2021
Firma Sanofi w Polsce została wyróżniona Certyfikatem Top Employer Poland 2021

Sanofi, po raz kolejny, otrzymała zaszczytny tytuł Najlepszego Pracodawcy w Polsce - Top Employer Poland 2021.

Certyfikat ‘Top Employer’ nagradza nieustające wysiłki i zaangażowanie Sanofi w rozwijanie kompleksowej, spójnej i zorientowanej na pracowników strategii, co pozycjonuje spółkę wśród najbardziej atrakcyjnych firm na świecie, jako pracodawcę stawiającego na pierwszym miejscu pracowników i oferującego najlepsze praktyki z zakresu HR.

Zamknięcie transakcji sprzedaży marek
Plan połączenia SANOFI-AVENTIS Sp. z o.o. i NEPENTES PHARMA Sp. z o.o.

Niniejszy plan połączenia uzgodniono w dniu 22 lutego 2021 r. pomiędzy:

  1. Sanofi-Aventis spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036286 („Spółka Przejmująca”);
  2. Nepentes Pharma spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374885 („Spółka Przejmowana”).

 

www.sanofikodeks.com
Platforma do weryfikacji danych

Od roku 2016, w ramach Kodeksu Przejrzystości, innowacyjne firmy farmaceutyczne zrzeszone w Infarmie, zobowiązane są do publikowania danych o przepływach finansowych między przedstawicielami zawodów medycznych a Sanofi. Przygotowujemy się do kolejnej publikacji danych finansowych za rok 2019.

W tym roku, analogicznie do lat poprzednich, Sanofi udostępnia dla lekarzy specjalną platformę, na której po zarejestrowaniu się, lekarze mogą weryfikować swoje dane oraz wysokość otrzymanych świadczeń.

Informujemy, że aktualna Platforma dla Lekarzy, na której można dokonać weryfikacji swoich danych związanych z publikacją w ramach Kodeksu Przejrzystości, znajduje się pod adresem  www.sanofikodeks.com.

Raport CSR
PREMIERA Raportu "Społeczna odpowiedzialność Sanofi w Polsce"!

Raport "Społeczna odpowiedzialność Sanofi w Polsce" jest już dostępny. To pierwsza tak kompleksowa publikacja nt. działalności z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju Sanofi w Polsce. Prezentuje on najważniejsze fakty na temat działalności naszej firmy, nasz wpływ na otoczenie oraz opisuje starania podejmowane, aby prowadzone przez nas działania były zrównoważone i odpowiedzialne. Sanofi w Polsce działa już od blisko 35 lat. Jako jedna z największych firm farmaceutycznych w Polsce chcemy jesteśmy odpowiedzialni za nasze otoczenie. Wpływamy na rozwój całej branży farmaceutycznej w Polsce, mamy istotny wpływ na rozwój gospodarczy kraju i regionu oraz kreowanie miejsc pracy. Nasza działalność prowadzona jest przy zachowaniu najlepszych praktyk środowiskowych. Zaspokajamy potrzeby polskich i zagranicznych pacjentów w zakresie terapii oraz zwiększamy świadomość profilaktyki leczenia licznych schorzeń. W 2020 r. zaangażowaliśmy się również aktywnie w walkę z pandemią COVID-19.

Więcej informacji o naszych działaniach w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju można przeczytać w naszej publikacji.

Plaquenil
Zniesienie ograniczeń dotyczących ordynowania i wydawania produktu leczniczego Plaquenil®

Informujemy, że od dnia 1 września 2020 r. przestają obowiązywać ograniczenia dotyczące ordynowania i wydawania produktu leczniczego Plaquenil® zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r., które uchyla dotychczasowe Obwieszczenie w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta z dnia 1 kwietnia 2020 r.

Dokładamy starań aby leczenie było oparte na indywidualnych potrzebach.

.

Empowering Life
Empowering Life

Jako partner w obszarze zdrowia, Sanofi chroni i wspiera pacjentów w podróży przez życie, w jej znaczących momentach – małych i dużych. Wszędzie tam, gdzie możemy przynieść realną zmianę, Sanofi stara się chronić, uaktywniać i wspierać osoby zmagające się z problemami zdrowotnymi, pozwalając im cieszyć się pełnią życia. 


Nasze Serwisy
Ładuję...

KONTAKT


u. Bonifraterska 17 
00-203 Warszawa

022 280 00 00   022 280 00 01

Zadaj pytanie

INFOLINIA DLA APTEK


Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

0 801 607 607

INFORMACJA MEDYCZNA


Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

022 280 00 00

Zadaj pytanie

INFOLINIA DIABETOLOGICZNA


dla Pacjentów
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00

022 266 81 60

ZGŁOŚ DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE PRODUKTU SANOFI


ZGŁOŚ

INFOLINIA ZGODNOŚCI


sprawdź

INFOLINIA DOTYCZĄCA SZCZEPIONEK


Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:30

22 280 05 80

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce Polityka cookies.

Rozumiem