Wybory do Zarządu INFARMY

Podczas Walnego Zgromadzenia Agnieszka Grzybowska-Zalewska, Prezes Sanofi w Polsce, została wybrana do Zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Stanowisko Sanofi w obliczu wojny w Ukrainie

Jesteśmy wstrząśnięci i przejęci straszliwą brutalnością rosyjskiej agresji na Ukrainę i wynikającymi z niej cierpieniami narodu ukraińskiego. To ogromna tragedia i nadal staramy się wypracować najlepszy sposób pomocy narodowi ukraińskiemu.

Jako firma działająca w obszarze opieki zdrowotnej, skupiamy się na zapewnianiu pacjentom dostępu do niezbędnych leków oraz szczepionek.

Stoimy w opozycji do rosyjskiej wojny w Ukrainie i w pełni popieramy stanowisko społeczności międzynarodowej. Zdecydowaliśmy się wstrzymać nowe wydatki niezwiązane z dostawami niezbędnych leków i szczepionek w Rosji, a także w Białorusi. Dotyczy to wydatków na reklamę i promocję oraz wstrzymania rekrutacji nowych pacjentów do badań klinicznych, będziemy jedynie kontynuować leczenie pacjentów biorących udział w prowadzonych już badaniach klinicznych.

Dostępność szczepionki VaxigripTetra®

Firma Sanofi rozpoczęła dostawy szczepionek przeciw grypie VaxigripTetra®  przeznaczonych na sezon grypowy 2022/2023.

Jako wiodący producent szczepionek, Sanofi wzmacnia swoje zaangażowanie w ochronę zdrowia publicznego poprzez dostarczanie szczepionek przeciw grypie w kolejnym sezonie. Coroczne dostawy szczepionek przeciw grypie prognozowane są w oparciu o wskaźniki wyszczepialności i zapotrzebowanie na szczepionki w danym kraju w ostatnich latach.

Aby sprostać wzrostowi zapotrzebowania na szczepionki przeciw grypie, Sanofi planuje dostarczyć maksymalną liczbę szczepionek, na jaką pozwalają globalne możliwości produkcyjne.

 

Sanofi z Białym i Zielonym Listkiem CSR!

 

 

Tygodnik POLITYKA, firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz 11. wyróżnili polskich liderów zrównoważonego rozwoju i ESG w ramach inicjatywy Listki CSR POLITYKI.

Zielony Listek to szczególne wyróżnienie dla firmy Sanofi, ponieważ przyznawane było po raz pierwszy. To nagroda dla firm, które opierają swoje działania o najlepsze lokalne i globalne praktyki, międzynarodowe standardy np. poprzez certyfikację Science Based Targets Initiative (SBTi) lub weryfikację wewnętrzną, po to aby działać na rzecz klimatu.

Sanofi przedstawia nową markę i logo korporacyjne – jednocząc firmę wokół jednego celu i jednej tożsamości
Firma Sanofi, zaprezentowała nową, odważną i ujednoliconą markę korporacyjną. To efekt zapoczątkowanej w grudniu 2019 r. transformacji.

W ciągu minionych 50 lat Sanofi stała się globalnym liderem na rynku firm biofarmaceutycznych, z bogatym dziedzictwem odkryć naukowych zorientowanych na poprawę jakości życia pacjentów. Naukowa wizja firmy zaowocowała odkryciem wielu przełomowych i innowacyjnych terapii m.in. w leczeniu chorób rzadkich oraz stworzeniu standardów leczenia takich schorzeń jak cukrzyca czy choroby układu krążenia. Zaangażowanie Sanofi na rzecz poprawy zdrowia publicznego co roku pomaga chronić setki milionów ludzi przed grypą, przyczyniło się także do niemal całkowitej eliminacji polio, a naukowa wizja firmy zaowocowała przełomowymi innowacjami w terapiach chorób zapalnych.

Sanofi dołącza do Warsaw Health Innovation Hub

 

 

Sanofi podpisało porozumienie o współpracy z Warsaw Health Innovation Hub - pierwszej tego typu inicjatywy w Europie Środkowej, która łączy współpracę sektora publicznego z biznesem w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych i prawnych, na rzecz poprawy zdrowia pacjentów oraz zwiększenia wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia. 

KONTAKT

ul. Bonifraterska 17 
00-203 Warszawa

 22 280 00 00    22 280 00 01

INFOLINIA DLA APTEK

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

 801 607 607

INFOLINIA DIABETOLOGICZNA

dla Pacjentów
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00

 22 266 81 60

ZGŁOŚ DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE PRODUKTU SANOFI

INFOLINIA ZGODNOŚCI

INFOLINIA DOTYCZĄCA SZCZEPIONEK

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:30

22 280 05 80