Quick menu :

 1. Przejdź do treści
 2. Przejdź do menu głównego działy
 3. Przejdź do wyszukiwarki
 4. Przejdź do menu pomocy
 5. Idź do modułów
 6. Przejdź do listy skrótów klawiaturowych

Pomoc menu :

 1. Sanofi świecie |
   
 2. Nasze strony |
   
 3. strony internetowe Grupy |
   
 4. Kontakt |
 5. Mapa serwisu |
 6. Pomoc
 1. Kanały RSS
 2. Rozmiar czcionki

  Zredukować Zwiększać  
 
 

Działalność
charytatywna

Treść :

Zaangażowanie w działalność humanitarną

Od wielu lat działalność humanitarna i społeczna firmy Sanofi jest dowodem jej zaangażowania we wszystkie obszary ochrony zdrowia.

 

Zaangażowanie na ludzką miarę

Sanofi aktywnie uczestniczy w ważnych akcjach humanitarnych i społecznych. Poza wypełnianiem swoich codziennych obowiązków, pracownicy firmy bezpośrednio angażują się w różne inicjatywy społeczne. Firma Sanofi inicjowała działania, które później nadzorowali i realizowali jej pracownicy. Skoordynowane projekty we wszystkich dziedzinach są wprowadzane w życie dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu ze strony naszych pracowników i imponującej sieci wolontariuszy.

Koncern czerpie ze swoich doświadczeń i wprowadza nowatorskie programy pilotażowe, które są później wykorzystywane w innych krajach.

Obecnie działaniami firmy objętych jest ponad sto krajów. Grupa Sanofi bardzo poważnie traktuje również dostarczanie sprawozdań ze sposobów wykorzystania wszystkich funduszy.

Realna pomoc

Wobec problemów społecznych o charakterze humanitarnym (dzieci żyjące w nędzy, osoby i grupy o niskim statusie społecznym, problem bezrobocia itd.), Sanofi zawsze postrzegała podejmowanie konkretnych działań w tych sprawach jako nieodzowną część swojego wkładu w zakresie promocji zdrowia.

Praktyka działań humanitarnych

 • Współpracę z organizacjami humanitarnymi oraz społecznymi o charakterze non profit;
 • Mobilizację środków ludzkich, finansowych, technicznych i specjalistycznych;
 • Tworzenie skutecznych, długofalowych programów międzynarodowych:
  • schronienie dla bezdomnych z dostępnością opieki medycznej,
  • zajęcia kulturalne w szpitalach z udziałem różnych artystów,
  • medyczny ośrodek rekreacyjny zapewniający młodszym pacjentom rozrywkę i okazję do odpoczynku w towarzystwie,
  • wkład w tworzenie centrów żywienia dzieci.

Aktualizacja: maj 14, 2014