Quick menu :

 1. Przejdź do treści
 2. Przejdź do menu głównego działy
 3. Przejdź do wyszukiwarki
 4. Przejdź do menu pomocy
 5. Idź do modułów
 6. Przejdź do listy skrótów klawiaturowych

Ta strona wykorzystuje pliki cookie
Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce Polityka cookies.

ROZUMIEM

Pomoc menu :

 1. Sanofi świecie |
   
 2. Nasze strony |
   
 3. strony internetowe Grupy |
   
 4. Kontakt |
 5. Mapa serwisu |
 6. Pomoc
 1. Kanały RSS
 2. Rozmiar czcionki

  Zredukować Zwiększać  
 
 

2017

Treść :

Współpraca z organizacjami pacjentów w 2017

Grupa Sanofi w Polsce jest aktywnie zaangażowana w różne formy współpracy z organizacjami pacjentów, których działania mają na celu promocję zdrowia oraz edukację zdrowotną naszego społeczeństwa.

 

2017:

 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
  Dystrybucja materiału na temat cukrzycy
  Kwota: 2 000 zł

 • *Wniosek zaakceptowany w 2016, płatność przekazana w 2017*

O stowarzyszeniu:

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków działa od 1981 roku (początkowo jako Stowarzyszenie Cukrzyków Polskich). Jest największą organizacją pożytku publicznego zrzeszającą ponad 110 tys. członków zarejestrowanych w ponad 500 kołach terenowych. Wydaje czasopismo dla chorych na cukrzycę "Diabetyk" i "Biuletyn Informacyjny - Cukrzyca" oraz książki poświęcone cukrzycy, które są często najważniejszym źródłem informacji dla chorych. Od 1991 roku Stowarzyszenie jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Diabetologicznej IDF (International Diabetes Federation), którego siedziba mieści się w Brukseli.

O inicjatywie:

Celem współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków jest edukacja społeczeństwa z zakresu cukrzycy poprzez dystrybucje przygotowanego przez Sanofi materiału edukacyjnego na którym zostanie umieszczone logo Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Obowiązkiem PSD będzie dystrybucja broszury elektronicznej oraz na stronie internetowej PSD.

 • Fundacja Gwiazda Nadziei
  Szkolenie Stowarzyszenia Pacjentów z Hiperlipidemią rodzinną mającego na celu podniesie ich kompetencji w zakresie organizacji kampanii edukacyjnych
  Kwota: 2 500 zł

 • *Wniosek zaakceptowany w 2016, płatność przekazana w 2017*

O stowarzyszeniu:

Fundacja została założona w 2007 roku, a od 2008 posiada status organizacji pożytku publicznego. Głównym przedmiotem działalności Fundacji jest wspieranie osób chorych na choroby wywoływane wirusami HCV i HBV oraz uświadamianie społeczeństwa o zagrożeniu płynącym ze strony tych wirusów.

O inicjatywie:

Przeprowadzenie szkolenia dla Stowarzyszenia Pacjentów z Hiperlipidemią rodzinną mającego na celu podniesie ich kompetencji w zakresie organizacji kampanii edukacyjnych oraz współpracy z lokalnymi władzami np. Samorządy, Sanepid.

 • Stowarzyszenie Pacjentów z Hiperlipidemią Rodzinną w Gdańsku
  Dystrybucja materiału na temat hipercholesterolemi
  Kwota: 3 000 zł

 • *Wniosek zaakceptowany w 2016, płatność przekazana w 2017*

O stowarzyszeniu:

Stowarzyszenie Pacjentów z Hiperlipidemią Rodzinną jest jedyną w Polsce organizacją pozarządową działającą na rzecz osób z hiperlipidemią rodzinną. Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz poprawy stanu zdrowia i profilaktyki miażdżycy u osób z rodzinnie występującymi wysokimi stężeniami cholesterolu. Ponadto stowarzyszenie dąży do integracji ludzi chorych w celu organizowania samopomocy, szerzenia informacji nt. hiperlipidemii oraz prowadzenia działań na rzecz praw pacjentów.

O inicjatywie:

Celem współpracy ze Stowarzyszeniem Pacjentów z Hiperlipidemią w Gdańsku jest edukacja społeczeństwa z zakresu hipercholesterolemii rodzinnej poprzez dystrybucje przygotowanego przez Sanofi materiału edukacyjnego na którym zostanie umieszczone logo Stowarzyszenia Pacjentów z Hiperlipidemią w Gdańsku. Obowiązkiem Stowarzyszenia będzie dystrybucja broszury oraz umieszczenie jej w formie elektronicznej na stronie stowarzyszenia www.http://hipercholesterolemia.pl/

 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
  Wsparcie finansowe na cele statutowe - wsparcie działalności na rzecz osób ze stwardnieniem rozsianym
  Kwota: 10 000 zł

 • *Wniosek zaakceptowany w 2016, płatność przekazana w 2017*

O stowarzyszeniu:

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego jest jedyną ogólnopolską organizacją zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Towarzystwo zostało założone w 1990 roku, od maja 2004 roku ma status organizacji pożytku publicznego. Głównym celem jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym oraz zapewnienie dostępu do leczenia i rehabilitacji tak, aby mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie.

O inicjatywie:

Towarzystwo prowadzi wiele różnorodnych programów skierowanych bezpośrednio lub pośrednio do chorych na stwardnienie rozsiane w tym m. in.: Program Leczenia i rehabilitacji, Centrum Informacyjne SM, Ogólnopolską Infolinię SM, Telefoniczną i Stacjonarną Poradnię Psychologiczną, działania rzecznicze i prawne, darmowe wydawnictwa ciągłe oraz miesięcznik „SM Express” oraz ogólnopolską, całoroczną kampanię informacyjną „SyMfonia serc”.

 • Fundacja Wygrajmy Zdrowie im. prof. Grzegorza Madeja
  Wsparcie projektu Akademia Liderów Zdrowia
  Kwota: 20 000 zł

 • *Wniosek zaakceptowany w 2016, płatność przekazana w 2017*

O stowarzyszeniu:

Fundacja powstała w 2004 roku przy Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z inicjatywy pacjentów, lekarzy onkologów. Misją Fundacji jest podnoszenie wiedzy społeczeństwa na temat nowotworów, promocja badań profilaktycznych pozwalających na wczesne wykrycie raka i skuteczne leczenie oraz wsparcie pacjentów onkologicznych i ich bliskich. Fundacja jest członkiem Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz European Cancer Patient Coalition.

O inicjatywie:

Akademia Liderów Zdrowia to cykl debat o zasięgu regionalnym, dedykowanych przedstawicielom organizacji pacjenckich, lokalnym parlamentarzystom, przedstawicielom samorządów oraz jednostek zajmujących się ochroną zdrowia, Konsulatom Wojewódzkim, członkom Okręgowych Izb Lekarskich i Pielęgniarskich, dyrektorom i ordynatorom regionalnych szpitali onkologicznych oraz wojewódzkich oddziałów NFZ. Celem debat jest ocena sytuacji w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów w różnych województwach, analiza potrzeb pacjentów oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań najpilniejszych problemów, ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka i raka jelita grubego.

 • Krajowe Forum Chorób Rzadkich Orphan
  Wsparcie finansowe organizacji Konferencja Europlan
  Kwota: 30 000 zł

 • *Wniosek zaakceptowany w 2016, płatność przekazana w 2017*

O stowarzyszeniu:

Krajowe Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN powstało na początku 2005 roku. Forum jest organizacją parasolową zrzeszającą 30 fundacji i stowarzyszeń pacjentów, działających na rzecz osób dotkniętych chorobami rzadkimi. Podstawowym celem deklarowanym przez Krajowe Forum jest ochrona praw i reprezentowanie interesów pacjentów z chorobami rzadkimi w Polsce i na poziomie Unii Europejskiej oraz dążenie do poprawy jakości opieki zdrowotnej i usług medycznych w Polsce. W drodze dialogu z władzami oraz instytucjami i ośrodkami zajmującymi się terapią chorób rzadkich, Krajowe Forum dąży do zorganizowania w Polsce właściwego i efektywnego systemu zapewniającego terapię i opiekę dla pacjentów dotkniętych ciężkimi, przewlekłymi rzadkimi schorzeniami.

O inicjatywie:

Konferencja Europlan to wydarzenie ukierunkowane na ewaluację systemu opieki medycznej, socjalnej i edukacji w zakresie chorób rzadkich. Celem konferencji jest dokonanie oceny systemu po około półrocznym okresie funkcjonowania polskiego Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich.

 • Krajowe Forum Chorób Rzadkich Orphan
  Obchody Światowego Dnia Chorób Rzadkich oraz wsparcie kampanii „Rzadkie Choroby są częste i ważne”
  Kwota: 30 000 zł

 • *Wniosek zaakceptowany w 2016, płatność przekazana w 2017*

O stowarzyszeniu:

Krajowe Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN powstało na początku 2005 roku. Forum jest organizacją parasolową zrzeszającą 30 fundacji i stowarzyszeń pacjentów, działających na rzecz osób dotkniętych chorobami rzadkimi. Podstawowym celem deklarowanym przez Krajowe Forum jest ochrona praw i reprezentowanie interesów pacjentów z chorobami rzadkimi w Polsce i na poziomie Unii Europejskiej oraz dążenie do poprawy jakości opieki zdrowotnej i usług medycznych w Polsce. W drodze dialogu z władzami oraz instytucjami i ośrodkami zajmującymi się terapią chorób rzadkich, Krajowe Forum dąży do zorganizowania w Polsce właściwego i efektywnego systemu zapewniającego terapię i opiekę dla pacjentów dotkniętych ciężkimi, przewlekłymi rzadkimi schorzeniami.

O inicjatywie:

Co roku w ostatnim dniu lutego odbywają się Obchody Światowego Dnia Chorób Rzadkich. Forum organizuje je wspólnie z organizacjami członkowskimi zapraszając lekarzy i decydentów. Święto to pozwala nagłośnić znaczenie opieki i terapii chorób rzadkich. Celem projektu „Rzadkie Choroby są częste i ważne” jest stworzenie pozytywnej inicjatywy jasno nakierowanej na poprawę leczenia chorób rzadkich, poprzez efektywne wdrożenie Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich, który w 2017 roku wprowadzić ma rozwiązania i działania administracyjne i ustawodawcze w dziedzinie diagnostyki, ośrodków referencyjnych i rejestru RD, poprawy dostępu do leków sierocych, zwiększenia opieki społecznej i upowszechnienia edukacji medycznej i społecznej o chorobach rzadkich.

 • Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Szpiczaka
  Wsparcie wydania i dystrybucji broszury „Szpiczak – poradnik dla pacjentów, ich bliskich i przyjaciół”
  Kwota: 20 000 zł

 • *Wniosek zaakceptowany w 2016, płatność przekazana w 2017*

O stowarzyszeniu:

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Szpiczaka to organizacja pozarządowa zrzeszająca pacjentów chorych na szpiczaka oraz ich bliskich i przyjaciół. Stowarzyszenie istnieje od kwietnia 2005 roku. Powstała jako pierwsza w Polsce organizacja, której priorytetem jest pomoc i reprezentowanie interesów osób dotkniętych szpiczakiem.

O inicjatywie:

Publikacja „Szpiczak – poradnik dla pacjentów, ich bliskich i przyjaciół” to materiał edukacyjny zawierający informacje na temat szpiczaka, leczenia tego schorzenia oraz kontroli nad nim. Ma służyć pomocą w zrozumieniu choroby i podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących opieki i wyboru metod terapeutycznych. Poradnik przekazany został do wszystkich oddziałów klinicznych oraz poradni hematologicznych w Polsce.

 • Fundacja NeuroPozytywni
  Wsparcie finansowe na cele statutowe – wsparcie działalności na rzecz osób z chorobami mózgu
  Kwota: 10 000 zł

 • *Wniosek zaakceptowany w 2016, płatność przekazana w 2017*

O stowarzyszeniu:

Fundacja działa od 2012 roku, a jej misją jest poprawa sytuacji osób wykluczonych społecznie ze względu na choroby neurodegeneracyjne i związaną z tym niepełnosprawność tak, by mogły się one stać pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Współpracuje przy tym z wieloma organizacjami m. in.: Polską Radą Mózgu, Fundacją Urszuli Jaworskiej, Twardzielami, Polskim Towarzystwem Neurologicznym.

O inicjatywie:

W ramach działalności statutowej Fundacja realizuje m.in.: prowadzenie grupy wsparcia dla chorych i ich bliskich w mediach społecznościowych, wydawanie pisma skierowanego do pacjentów: „NeuroPozytywni”, prowadzenie radia internetowego.

 • Fundacja Wygrajmy Zdrowie im. prof. Grzegorza Madeja
  Wsparcie finansowe VI Forum Pacjentów Onkologicznych wraz z rozdaniem nagród Jaskółki Nadziei
  Kwota: 10 000 zł

 • *Wniosek zaakceptowany w 2016, płatność przekazana w 2017*

O stowarzyszeniu:

Fundacja powstała w 2004 roku przy Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z inicjatywy pacjentów, lekarzy onkologów. Misją Fundacji jest podnoszenie wiedzy społeczeństwa na temat nowotworów, promocja badań profilaktycznych pozwalających na wczesne wykrycie raka i skuteczne leczenie oraz wsparcie pacjentów onkologicznych i ich bliskich. Fundacja jest członkiem Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz European Cancer Patient Coalition.

O inicjatywie:

Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych to jedna z najważniejszych corocznych aktywności skupiających środowisko pacjentów onkologicznych, ekspertów medycznych, przedstawicieli władz państwowych oraz mediów. Wydarzenie stwarza możliwość zaprezentowania stanowiska pacjentów wobec dyskutowanych problemów i opracowanych projektów zmian w polskiej onkologii, pozwala na sformułowanie postulatów interwencji w obszarach najbardziej dla pacjenta dolegliwych, jest głosem za partnerskim udziałem organizacji pacjentów w procesach decyzyjnych.

 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
  Wsparcie finansowe wydania biuletynu informacyjnego „Cukrzyca”
  Kwota: 61 200 zł

O stowarzyszeniu:

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków działa od 1981 roku (początkowo jako Stowarzyszenie Cukrzyków Polskich). Jest największą organizacją pożytku publicznego zrzeszającą ponad 110 tys. członków zarejestrowanych w ponad 500 kołach terenowych. Wydaje czasopismo dla chorych na cukrzycę "Diabetyk" i "Biuletyn Informacyjny - Cukrzyca" oraz książki poświęcone cukrzycy, które są często najważniejszym źródłem informacji dla chorych. Od 1991 roku Stowarzyszenie jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Diabetologicznej IDF (International Diabetes Federation), którego siedziba mieści się w Brukseli.

O inicjatywie:

Wydawany każdego miesiąca biuletyn informacyjny „Cukrzyca” to publikacja o charakterze informacyjno-edukacyjnym na temat cukrzycy skierowana do pacjentów żyjących z tą chorobą.

 • Fundacja „Cukrzyca a zdrowie”
  Wsparcie finansowe wydania „Vademecum Świadomego Diabetyka”
  Kwota: 10 000 zł

O stowarzyszeniu:

Fundacja „Cukrzyca a zdrowie” jest realizatorem szeregu projektów, których celem jest działanie na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę, inspirowanie zmian w systemie prawnym, mających na celu ułatwienie chorym dostępu do leczenia i rehabilitacji, działanie na rzecz promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom, reprezentowanie osób chorych na cukrzycę oraz wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych, jak i całego społeczeństwa.

O inicjatywie:

W publikacji „Vademecum Świadomego Diabetyka” znalazło się wiele praktycznych informacji skierowanych do pacjentów chorych na cukrzycę. Vademecum przekazane zostało do 90 organizacji skupiających chorych na cukrzycę oraz poradni diabetologicznych w Polsce.

 • Polskie Amazonki Ruch Społeczny
  Wsparcie finansowe kontynuacji kampanii „Motyle pod Ochroną”
  Kwota: 30 000 zł

O stowarzyszeniu:

Polskie Amazonki Ruch Społeczny to organizacja non profit, której celem jest działalność na rzecz chorych na raka oraz szerzenie profilaktyki onkologicznej. Organizacja skupia osoby chore, z grup podwyższonego ryzyka oraz tych, dla których istotny jest stan polskiej onkologii. Patronat nad Ruchem objęło Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi i najstarsza organizacja pacjencka – pierwszy w Polsce Klub Amazonek – Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa-Centrum.

O inicjatywie:

Motyle pod ochroną to pierwsza inicjatywa w Polsce dedykowana szerzeniu wiedzy na temat raka tarczycy wśród społeczeństwa. W ramach kampanii udostępniane są bezpłatne badania profilaktyczne tarczycy oraz materiały edukacyjne, jak również organizowane są wydarzenia mające na celu budowanie świadomości społecznej.

 • Fundacja Wygrajmy Zdrowie im. prof. Grzegorza Madeja
  Wsparcie finansowe wydania raportu "Zintegrowany model diagnostyki i leczenia pacjentów z rakiem jelita grubego w Polsce"
  Kwota: 15 000 zł

O stowarzyszeniu:

Fundacja powstała w 2004 roku przy Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z inicjatywy pacjentów, lekarzy onkologów. Misją Fundacji jest podnoszenie wiedzy społeczeństwa na temat nowotworów, promocja badań profilaktycznych pozwalających na wczesne wykrycie raka i skuteczne leczenie oraz wsparcie pacjentów onkologicznych i ich bliskich. Fundacja jest członkiem Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz European Cancer Patient Coalition.

O inicjatywie:

Fundacja Wygrajmy Zdrowie w partnerstwie Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych wydała raport pt. „Zintegrowany model diagnostyki i leczenia pacjentów z rakiem jelita grubego w Polsce”. Raport powstał we współpracy z ekspertami z dziedziny onkologii, epidemiologii oraz ochrony zdrowia. Celem raportu jest naświetlenie problemów z jakimi borykają się chorzy na nowotwory jelita grubego oraz wskazanie rekomendacji rozwiązań systemowych w krótkim i długim okresie.

 • Fundacja Wygrajmy Zdrowie im. prof. Grzegorza Madeja
  Wsparcie finansowe realizacji przedsięwzięcia ALL.CAN w Polsce
  Kwota: 9 000 zł

O stowarzyszeniu:

Fundacja powstała w 2004 roku przy Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z inicjatywy pacjentów, lekarzy onkologów. Misją Fundacji jest podnoszenie wiedzy społeczeństwa na temat nowotworów, promocja badań profilaktycznych pozwalających na wczesne wykrycie raka i skuteczne leczenie oraz wsparcie pacjentów onkologicznych i ich bliskich. Fundacja jest członkiem Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz European Cancer Patient Coalition.

O inicjatywie:

W celu poprawy efektywności i stabilności opieki onkologicznej w krajach Europy, powołano międzynarodowy projekt ALL.CAN, który skupia specjalistów onkologów, ekspertów medycznych, polityków, przedstawicieli pacjentów oraz przemysłu. Inauguracja projektu ALL.CAN odbyła się 21 marca 2017 w Warszawie. W trakcie spotkania przedstawiony został raport Grupy Sterującej ALL.CAN „Poprawa efektywności i stabilności opieki onkologicznej. Rekomendacje dla Polski”.

 • Stowarzyszenie Rodzin z Chorobą Fabry'ego
  Wsparcie zjazdu członków Stowarzyszenia w dniach 8-11 czerwca 2017 w ramach działalności statutowej
  Kwota: 10 000 zł

O stowarzyszeniu:

Stowarzyszenie Rodzin z Chorobą Fabry’ego powstało w 2002 roku. Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszelkiego rodzaju pomocy chorym oraz ich rodzinom, integrowanie chorych ze społeczeństwem, upowszechnianie wiedzy o chorobie, która zaliczana jest do tzw. chorób rzadkich, a także ochrona praw chorych i dbałość o ich systematyczne leczenie w oparciu o najnowsze osiągnięcia medycyny.

O inicjatywie:

Zjazd Stowarzyszenia Rodzin z Chorobą Fabry’ego to kilkudniowe spotkanie, którego celem jest integracja środowiska chorych oraz edukacja pacjentów w zakresie aktualnej wiedzy medycznej na temat zespołu Fabry’ego, praw pacjentów oraz stanu leczenia chorób rzadkich w Polsce.

 • Polskie Amazonki Ruch Społeczny
  Organizacja spotkania prasowego „Motyle pod ochroną – porozmawiajmy o raku rdzeniastym tarczycy”
  Kwota: 12 900 zł

O stowarzyszeniu:

Polskie Amazonki Ruch Społeczny to organizacja non-profit, której celem jest działalność na rzecz chorych na raka oraz szerzenie profilaktyki onkologicznej. Organizacja skupia osoby chore, z grup podwyższonego ryzyka oraz tych, dla których istotny jest stan polskiej onkologii. Patronat nad Ruchem objęło Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi i najstarsza organizacja pacjentów – pierwszy w Polsce Klub Amazonek – Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa-Centrum.

O inicjatywie:

Spotkanie prasowe ‘Motyle pod ochroną – porozmawiajmy o raku rdzeniastym tarczycy” to wydarzenie, podczas którego eksperci – prof. Marek Ruchała (przewodniczący Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego), prof. Marek Dedecjus (kierownik Kliniki Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej COI oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i pacjentów przybliżyli problemy, które towarzyszą leczeniu raka rdzeniastego tarczycy w Polsce. Spotkanie to towarzyszyło konferencji naukowej odbywającej się tego samego dnia w warszawskim Centrum Onkologii z okazji 60. rocznicy opisania raka rdzeniastego tarczycy przez prof. Laskowskiego.

 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
  Spotkanie edukacyjne dla członków koła PSD w Nowej Rudzie
  Kwota: 1 000 zł

O stowarzyszeniu:

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków działa od 1981 roku (początkowo, jako Stowarzyszenie Cukrzyków Polskich). Jest największą organizacją pożytku publicznego zrzeszającą ponad 110 tys. członków zarejestrowanych w ponad 500 kołach terenowych. Wydaje czasopismo dla chorych na cukrzycę "Diabetyk" i "Biuletyn Informacyjny - Cukrzyca" oraz książki poświęcone cukrzycy, które często są najważniejszym źródłem informacji dla chorych. Od 1991 roku Stowarzyszenie jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Diabetologicznej IDF (International Diabetes Federation), którego siedziba mieści się w Brukseli.

O inicjatywie:

Spotkanie edukacyjne dla członków koła PSD w Nowej Rudzie przeprowadzone przez przedstawiciela medycznego Sanofi o tematyce dotyczącej właściwego przygotowania pacjenta do wizyty u lekarza diabetologa.

 • Krajowe Forum Chorób Rzadkich ORPHAN
  Wsparcie realizacji projektu "Polska dla Rzadkich Chorób" - spotkanie grupy eksperckiej 22-23 czerwca 2017 w Warszawie
  Kwota: 20 000 zł

O stowarzyszeniu:

Krajowe Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN powstało na początku 2005 roku. Forum jest organizacją parasolową zrzeszającą 30 fundacji i stowarzyszeń pacjentów, działających na rzecz osób dotkniętych chorobami rzadkimi. Podstawowym celem deklarowanym przez Krajowe Forum jest ochrona praw i reprezentowanie interesów pacjentów z chorobami rzadkimi w Polsce i na poziomie Unii Europejskiej oraz dążenie do poprawy jakości opieki zdrowotnej i usług medycznych w Polsce. W drodze dialogu z władzami oraz instytucjami i ośrodkami zajmującymi się terapią chorób rzadkich, Krajowe Forum dąży do zorganizowania w Polsce właściwego i efektywnego systemu zapewniającego terapię i opiekę dla pacjentów dotkniętych ciężkimi, przewlekłymi rzadkimi schorzeniami.

O inicjatywie:

W ramach realizacji celów statutowych Krajowe Forum ORPHAN prowadzi projekt ‘Polska dla Chorób Rzadkich’, poprzez który reprezentuje interesy pacjentów z chorobami rzadkimi i dąży do poprawy jakości opieki zdrowotnej, usług medycznych oraz dostępu do leków sierocych. Wsparcie pomogło w organizacji tegorocznego spotkania grupy eksperckiej ds. chorób rzadkich w dniach 22- 23 czerwca w Warszawie.

 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
  Dystrybucja broszur informacyjno-edukacyjnych na temat stwardnienia rozsianego
  Kwota: 5 000 zł

O stowarzyszeniu:

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego jest jedyną ogólnopolską organizacją zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Towarzystwo zostało założone w 1990 roku, a od maja 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Głównym celem działań tej organizacji jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym oraz zapewnienie dostępu do leczenia i rehabilitacji tak, aby mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie.

O inicjatywie:

Celem współpracy z PTSR w Warszawie jest edukacja społeczeństwa z zakresu stwardnienia rozsianego poprzez dystrybucję przygotowanego przez Sanofi broszur informacyjno-edukacyjnych na temat stwardnienia rozsianego, na którym będzie umieszczone logo PTSR. W ramach współpracy Towarzystwo będzie dystrybuować broszury oraz umieści je w firmie elektronicznej na swoje stronie internetowej.

 • Stowarzyszenie Chorych na (MPS) Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie
  Wsparcie finansowe organizacji XV Międzynarodowej Konferencji Chorób Rzadkich "Choroby Rzadkie - otwórz serce i umysł" 29.06 - 01.07.2017, Białobrzegi
  Kwota: 15 000 zł

O stowarzyszeniu:

Stowarzyszenie od chwili powstania w 1990 roku wspiera i otacza opieką rodziny wychowujące dzieci chore na: Mukopolisacharydozę, Mannozydozę, Mukolipidozę, Sialidozę, Fukozydozę, Gangliozydozę, chorobę Pompego, chorobę Niemana – Picka, chorobę Krabego, zespół Pollistera – Kiliana oraz inne ultra rzadkie choroby. Obecnie „Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie” zrzesza 400 członków i stale powiększa swoje szeregi. Swoją siedzibę ma w Głoskowie, ale działalność prowadzi w całej Polsce. Współpracuje również z innymi organizacjami pacjentów w kraju i zagranicą.

O inicjatywie:

XV Międzynarodowa Konferencja Chorób Rzadkich "Choroby Rzadkie - otwórz serce i umysł” została zorganizowana w dniach 29.06 – 01.07.2017 w Białobrzegach. Konferencja było organizowana w ramach działań statutowych Stowarzyszenia. Wydarzenie zgromadziło wybitnych specjalistów oraz wykładowców z kraju i zagranicy, których celem było zwrócenie uwagi na potrzeby pacjentów z chorobami rzadkimi, uświadomienie, że wspólne działania, pozwolą poprawić los chorych na choroby rzadkie w Polsce i na świecie.

 • Fundacja Urszuli Jaworskiej
  Wsparcie projektu opieki koordynowanej w stwardnieniu rozsianym
  Kwota: 15 000 zł

O stowarzyszeniu:

Fundacja Urszuli Jaworskiej działa od 1997 roku, a od grudnia 2004 roku ma status organizacji pożytku publicznego. Głównym przedmiotem działalności jest tworzenie Banku Dawców Szpiku Kostnego, a ponadto zajmuje się ona organizowaniem akcji edukacyjnych dotyczących chorób przewlekłych oraz tworzeniem warsztatów i spotkań dla pacjentów i ich rodzin. Wśród instytucji, z którymi współpracowała Fundacja, znajdują się: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Centrum Zdrowia Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Pacjenta.

O inicjatywie:

Wsparcie projektu opieki koordynowanej w stwardnieniu rozsianym. Fundacja we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, Konsultantem Krajowym ds. Neurologii i Rehabilitacji oraz Ekspertami w zakresie leczenia i opieki nad osobami chorującymi na stwardnienie rozsiane, podążając na światowymi trendami, pragnie poprawić jakość leczenia i opieki oraz dostęp do terapii.

 • Fundacja Urszuli Jaworskiej
  Wsparcie organizacji debaty modelu Koordynowanej Opieki w stwardnieniu rozsianym
  Kwota: 5 000 zł

O stowarzyszeniu:

Fundacja Urszuli Jaworskiej działa od 1997 roku, a od grudnia 2004 roku ma status organizacji pożytku publicznego. Głównym przedmiotem działalności jest tworzenie Banku Dawców Szpiku Kostnego, a ponadto zajmuje się ona organizowaniem akcji edukacyjnych dotyczących chorób przewlekłych oraz tworzeniem warsztatów i spotkań dla pacjentów i ich rodzin. Wśród instytucji, z którymi współpracowała Fundacja, znajdują się: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Centrum Zdrowia Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Pacjenta.

O inicjatywie:

Wsparcie finansowe organizacji debaty modelu Koordynowanej Opieki w stwardnieniu rozsianym. Debata odbyła się 22 maja 2017 w Warszawie. Podczas debaty przedstawione zostały szczegółowe założenia projektu opieki koordynowanej w SM wraz z projektem systemów informatycznych, organizacji systemu leczenia i opieki nad pacjentami w systemie ochrony zdrowia wspieranym przez samorządy.

 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
  Wsparcie realizacji celów statutowych
  Kwota: 50 000 zł

O stowarzyszeniu:

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego jest jedyną ogólnopolską organizacją zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Towarzystwo zostało założone w 1990 roku, a od maja 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Głównym celem działań tej organizacji jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym oraz zapewnienie dostępu do leczenia i rehabilitacji tak, aby mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie.

O inicjatywie:

Realizacja celów statutowych w roku 2017, które obejmują prowadzenie kampanii edukacyjnej „SyMfonia serc”, organizację wydarzeń podnoszących świadomość społeczną np. koncert ZPSM, uruchomienie telewizji internetowej oraz wykorzystanie nowoczesnych mediów do zwiększenia zasięgu treści kierowanych do osób chorych na stwardnienie rozsiane.

 • Fundacja SM – Walcz o Siebie
  Wsparcie VI edycji kampanii społecznej ‘SM - Walcz o Siebie’
  Kwota: 70 000 zł

O stowarzyszeniu:

Fundacja SM – Walcz o Siebie jest organizacją pozarządową działającą na rzecz osób ze stwardnieniem rozsianym (SM). Przez ostatnie 6 lat zapewniają kompleksową pomoc chorym, ich rodzinom i wszystkim osobom, które je wspierają. Zgodnie z ich statutowymi celami, Stowarzyszenie koncentruje się na inspirowaniu zmian w systemie prawnym na rzecz pacjentów, organizacją działań edukacyjnych i kampanii mających na celu podnoszenie świadomości wśród ogółu społeczeństwa.

O inicjatywie:

Wsparcie realizacji Vi edycji kampanii SM – Walcz o siebie’. Patronat nad kampanią objęły międzynarodowe organizacje: European Multiple Sclerosis Platform (EMSP) i Multiple Sclerosis Federation. Partnerami kampanii są PTSR, Fundacja Urszuli Jaworskiej i Fundacja Neuropozytywni. Celem kampanii jest pokazanie pacjentom, że pomimo iż stwardnienie rozsiane należy do chorób nieuleczalnych to właściwie i szybko podjęta terapia pozwala na dobre funkcjonowanie.

 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
  Wsparcie finansowe organizacji spotkania edukacyjnego dla członków Koła PSD w Piotrkowie Trybunalskim
  Kwota: 1 000 zł

O stowarzyszeniu:

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków działa od 1981 roku (początkowo, jako Stowarzyszenie Cukrzyków Polskich). Jest największą organizacją pożytku publicznego zrzeszającą ponad 110 tys. członków zarejestrowanych w ponad 500 kołach terenowych. Wydaje czasopismo dla chorych na cukrzycę "Diabetyk" i "Biuletyn Informacyjny - Cukrzyca" oraz książki poświęcone cukrzycy, które są często najważniejszym źródłem informacji dla chorych. Od 1991 roku Stowarzyszenie jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Diabetologicznej IDF (International Diabetes Federation), którego siedziba mieści się w Brukseli.

O inicjatywie:

Spotkanie edukacyjne dla członków PSD Piotrków Trybunalski przeprowadzone przez przedstawiciela medycznego Sanofi o tematyce dotyczącej właściwego przygotowania pacjenta do wizyty u lekarza diabetologa.

 • Stowarzyszenie Pacjentów z Hiperlipidemią Rodzinną w Gdańsku
  Wsparcie aktywności w ramach obchodów Dnia Świadomości Hipercholesterolemii Rodzinnej
  Kwota: 55 000 zł

O stowarzyszeniu:

Stowarzyszenie Pacjentów z Hiperlipidemią Rodzinną jest jedyną w Polsce organizacją pozarządową działającą na rzecz osób z hiperlipidemią rodzinną. Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz poprawy stanu zdrowia i profilaktyki miażdżycy u osób z rodzinnie występującymi wysokimi stężeniami cholesterolu. Ponadto stowarzyszenie dąży do integracji ludzi chorych w celu organizowania samopomocy, szerzenia informacji nt. hiperlipidemii oraz prowadzenia działań na rzecz poprawy praw pacjentów.

O inicjatywie:

Wsparcie finansowe działań w ramach obchodów Dnia Świadomości Hipercholesterolemii Rodzinnej odbywające się we wrześniu i październiku 2017. W tym okresie przeprowadzone zostały akcje informacyjne w mediach i centrach handlowych. Została zorganizowana również debata ekspercka, w której wzięli udział przedstawiciele pacjentów, wybrani eksperci ochrony zdrowia, liderzy opinii medycznej, parlamentarzyści i przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.

 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
  Wsparcie organizacji spotkania edukacyjnego dla członków Koła PSD w Płocku
  Kwota: 1 500 zł

O stowarzyszeniu:

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków działa od 1981 roku (początkowo, jako Stowarzyszenie Cukrzyków Polskich). Jest największą organizacją pożytku publicznego zrzeszającą ponad 110 tys. członków zarejestrowanych w ponad 500 kołach terenowych. Wydaje czasopismo dla chorych na cukrzycę "Diabetyk" i "Biuletyn Informacyjny - Cukrzyca" oraz książki poświęcone cukrzycy, które są często najważniejszym źródłem informacji dla chorych. Od 1991 roku Stowarzyszenie jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Diabetologicznej IDF (International Diabetes Federation), którego siedziba mieści się w Brukseli.

O inicjatywie:

Spotkanie edukacyjne dla członków oddziału PSD Płock przeprowadzone przez przedstawiciela medycznego Sanofi o tematyce dotyczącej właściwego przygotowania pacjenta do wizyty u lekarza diabetologa.

 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
  Objęcie patronatem Biuletynu Informacyjnego „Cukrzyca” od września do listopada 2017
  Kwota: 3 000 zł

O stowarzyszeniu:

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków działa od 1981 roku (początkowo, jako Stowarzyszenie Cukrzyków Polskich). Jest największą organizacją pożytku publicznego zrzeszającą ponad 110 tys. członków zarejestrowanych w ponad 500 kołach terenowych. Wydaje czasopismo dla chorych na cukrzycę "Diabetyk" i "Biuletyn Informacyjny - Cukrzyca" oraz książki poświęcone cukrzycy, które są często najważniejszym źródłem informacji dla chorych. Od 1991 roku Stowarzyszenie jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Diabetologicznej IDF (International Diabetes Federation), którego siedziba mieści się w Brukseli.

O inicjatywie:

Wydawany każdego miesiąca biuletyn informacyjny „Cukrzyca” to publikacja o charakterze informacyjno-edukacyjnym na temat cukrzycy skierowana do pacjentów żyjących z tą chorobą. Czasopismo jest publikowane przez PSD i dystrybuowane bezpłatnie do oddziałów i kół PSD.

 • Fundacja Cukrzyca a Zdrowie
  Objęcie patronatem wydarzenia „Czwartkowy Obiad u Diabetyków”, 26 października 2017, Warszawa
  Kwota: 10 000 zł

O stowarzyszeniu:

Fundacja Cukrzyca a Zdrowie jest realizatorem szeregu projektów, których celem jest działanie na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę, inspirowanie zmian w systemie prawnym, mających na celu ułatwienie chorym dostępu do leczenia i rehabilitacji, działanie na rzecz promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom, reprezentowanie osób chorych na cukrzycę oraz wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych, jak i całego społeczeństwa.

O inicjatywie:

Objęcie patronatem i wsparcie organizacji wydarzenia ‘Czwartkowy Obiad u Diabetyków’ dla pacjentów chorych na cukrzycę w związku z obchodami Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Wydarzenie odbyło się 26 października 2017 r. w Warszawie. W konferencji wzięło udział około 250 uczestników z całej Polski. Podczas spotkania odbył się dla gości specjalny wykład nt. ‘Samokontrola w cukrzycy i przygotowanie się do kontrolnej wizyty u lekarza prowadzącego’.

 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
  Partnerstwo w organizacji szkolenia dla liderów terenowych Stowarzyszenia, 12 grudnia 2017, Warszawa
  Kwota: 4 000 zł

O stowarzyszeniu:

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków działa od 1981 roku (początkowo, jako Stowarzyszenie Cukrzyków Polskich). Jest największą organizacją pożytku publicznego zrzeszającą ponad 110 tys. członków zarejestrowanych w ponad 500 kołach terenowych. Wydaje czasopismo dla chorych na cukrzycę "Diabetyk" i "Biuletyn Informacyjny - Cukrzyca" oraz książki poświęcone cukrzycy, które są często najważniejszym źródłem informacji dla chorych. Od 1991 roku Stowarzyszenie jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Diabetologicznej IDF (International Diabetes Federation), którego siedziba mieści się w Brukseli.

O inicjatywie:

Partnerstwo w organizacji szkolenia liderów terenowych PSD w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i prowadzenia dialogu z decydentami. Spotkanie odbyło się dnia 12 grudnia 2017 w Warszawie. Dodatkowo podczas spotkania zostały omówione zasady pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich na rozwój działalności.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt:

Barbara Hensel

Menedżer ds. Komunikacji Zewnętrznej
tel.: +48 22 280 06 16
fax: +48 22 280 08 88
mob.: +48 607 370 177
e-mail: Barbara.Hensel@sanofi.com

Aktualizacja: styczeń 12, 2018