Quick menu :

 1. Przejdź do treści
 2. Przejdź do menu głównego działy
 3. Przejdź do wyszukiwarki
 4. Przejdź do menu pomocy
 5. Idź do modułów
 6. Przejdź do listy skrótów klawiaturowych

Pomoc menu :

 1. Sanofi świecie |
   
 2. Nasze strony |
   
 3. strony internetowe Grupy |
   
 4. Kontakt |
 5. Mapa serwisu |
 6. Pomoc
 1. Kanały RSS
 2. Rozmiar czcionki

  Zredukować Zwiększać  
 
 

Witamy na stronie Sanofi
w Polsce

 

Ta strona pozwoli Państwu zapoznać się z działalnością Sanofi w Polsce, pokazuje naszą organizację, misję, wartości oraz plany na przyszłość.

Zachęcamy również do odwiedzenia sekcji Press Room, w której znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące naszej działalności, zaangażowania w promocję zdrowia, a także szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu.

   
   
   

  Treść :

  Oświadczenie dotyczące ograniczonej dostępności szczepionki Pentaxim

  Szanowni Państwo,

  Globalna podaż szczepionek skojarzonych zawierających bezkomórkowe komponenty krztuśca stosowanych w rutynowych szczepieniach u dzieci jest obecnie ograniczona. Pomimo zwiększenia ilości wytwarzanych szczepionek firma Sanofi Pasteur nie jest w stanie w pełni zaspokoić ciągle rosnącego zapotrzebowania na szczepionki Pentaxim.
  Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że ograniczenie podaży wynika ze wzrostu zapotrzebowania na pediatryczne szczepionki skojarzone na świecie (szacunkowy wzrost o +50% w porównaniu z rokiem 2014) i dodatkowo związane jest z trudnościami produkcyjnymi globalnych firm dostarczających takie szczepionki.
  Firma Sanofi Pasteur dokłada wszelkich starań, aby rozwiązać problem niedoboru skojarzonych szczepionek z bezkomórkowym antygenem krztuśca. Mimo wysiłków, w związku z tym, że proces wytwarzania tych szczepionek jest skomplikowany i długi (od 18 do 36 miesięcy), nie jest możliwe istotne zwiększenie dostaw w krótkim czasie.
  Należy podkreślić, że problem z dostępnością szczepionki Pentaxim nie jest związany ani z bezpieczeństwem ich stosowania ani z ich skutecznością. Wszystkie szczepionki Sanofi Pasteur obecne na rynku w Polsce spełniają wszelkie wymagania jakościowe.
  Firma Sanofi Pasteur pragnie wyrazić żal z powodu jakichkolwiek niedogodności związanych z niedoborami szczepionki Pentaxim oraz pozostaje w kontakcie z Ministerstwem Zdrowia przekazując regularnie informacje dotyczące dostępności tej szczepionki dla polskich pacjentów.

  INFOLINIA: 22 280 05 80

  19 września 2016 r. - Materiały dla aptek w związku z wycofaniem preparatu ATRAM® - do pobrania


  WAŻNE INFORMACJE DLA PACJENTÓW

  Warszawa, dnia 9 września 2016 r.

  WAŻNE INFORMACJE DLA PACJENTÓW
  Dotyczy: ATRAM – potencjalne pomieszanie leków


  W związku z potencjalnym ryzykiem wystąpienia blistrów leku NEUROL (lek psychotropowy)
  w opakowaniach leku ATRAM (lek kardiologiczny) istnieje możliwość zażycia leku psychotropowego
  zamiast leku kardiologicznego.

  W związku z powyższym oraz w związku z Decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego znak GIF-NZJP- 4350/29/ML/16 z dnia 6 września 2016 r. zwracamy się z prośbą o zamianę leku ATRAM z podanych niżej serii na lek z serii nieobjętej wycofaniem w jakiekolwiek aptece lub zwrot leku ATRAM z podanych niżej serii do apteki, w której dokonali Państwo zakupu.

  Przyjęcie zwrotu leku nie jest uzależnione od przedstawienia dowodu jego zakupu.

  - ATRAM 12,5 (Carvedilolum), 12,5 mg, tabletki,
  nr serii:2561215 , data ważności: 11.2017
  - ATRAM 12,5 (Carvedilolum), 12,5 mg, tabletki,
  nr serii:2510216 , data ważności: 01.2018
  - ATRAM 6,25 (Carvedilolum), 6,25 mg, tabletki,
  nr serii: 2010216, data ważności: 01.2018

  podmiot odpowiedzialny: Zentiva k.s., Republika Czeska

  W przypadku, gdy podczas stosowania leku zaobserwowano nietypowe objawy lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

  Zgłaszanie działań niepożądanych:
  Wszelkie przypadki podejrzenia wystąpienia działań niepożądanych należy zgłaszać zgodnie z zasadami
  monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych do:
  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
  Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

  Al. Jerozolimskie 181C
  02-222 Warszawa
  tel.: +48 22 492 13 01, faks: +48 22 492 13 09
  e-mail: ndl@urpl.gov.pl
  i/ lub do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
  Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
  ul. Bonifraterska 17
  00-203 Warszawa
  tel.: +48 22 28 00 000, faks: +48 22 28 00 603
  www.sanofi.pl

  Informujemy, że firma Sanofi-Aventis Sp. z o.o. uruchomiła specjalną Infolinię dedykowaną dla pacjentów: + 48 22 280 09 58.
  Infolinia będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

  Przekazanie niniejszej informacji zostało uzgodnione z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych,
  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
  .

  Z poważaniem,
  Magdalena Chodorowska
  Dyrektor Medyczny
  Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

  Komunikat do aptek w sprawie wycofania trzech serii produktu leczniczego Atram

  Warszawa, dnia 09.09.2016

  Komunikat dla aptek w związku z wycofaniem z obrotu trzech serii produktu leczniczego Atram

  W związku z wycofaniem z obrotu trzech serii produktu leczniczego Atram :
  Atram 12,5 seria 2561215 data ważności 11.2017
  Atram 12,5 seria 2510216 data ważności 01.2018
  Atram 6,25 seria 2010216 data ważności 01.2018

  Decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego znak GIF-N-ZJP-4350/29/ML/16 z dnia 6 września 2016 roku w imieniu podmiotu odpowiedzialnego informujemy o wycofaniu z obrotu wymienionych wyżej serii, które z polecenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego odbywa się również z poziomu pacjenta.

  Dystrybutor w/w produktu leczniczego na terenie Polski, tj.: hurtownia farmaceutyczna Sanofi-Aventis Sp. z o.o. („Sanofi”) wdrożyła procedurę wycofania wymienionych serii Atramu i przyjmie wszystkie opakowania, w tym również napoczęte i poniesie koszty związane z dokonywanymi zwrotami zgodnie z poniższymi zasadami.

  W celu ułatwienia realizacji powyższego prosimy o przyjęcie zwrotów wszystkich posiadanych przez pacjentów zgłaszających się do Państwa apteki opakowań w/w serii produktów leczniczych zgodnie z poniższą instrukcją.

  1. Zwrotom podlegają wszystkie opakowania w/w serii Atramu, również te otwarte, uszkodzone etc.
  2. Pacjent ma prawo zamiany leku z serii objętej wycofaniem na lek z innej serii w każdej aptece.
  3. Pacjent jest upoważniony do otrzymania zwrotu kosztów zakupu zwracanego leku tylko jeżeli dokonał zakupu w Państwa aptece.
  4. Jeżeli zwrot jest dokonany w terminie ważności recepty pacjent może otrzymać w zamian opakowanie tego samego produktu leczniczego z innej serii na podstawie tej recepty.
  5. Zgodnie z pismem Ministra Zdrowia z dnia 09 września 2015, numer PLD.49434.3942.2016 w przypadku zamiany produktu po upływie terminu ważności recepty lub w przypadku gdy pacjent nie zakupił w Państwa aptece leku, zamiana powinna nastąpić na podstawie recepty farmaceutycznej i produkt powinien być wydany pacjentowi bezpłatnie.
  6. Jeżeli zgłosi się do Państwa pacjent z produktem leczniczym w/w serii, ale nie dokonał on zakupu u Państwa, powinni Państwo poinformować pacjenta o możliwości zamiany leku w na wolny od wad lub zwrotu tego produktu w aptece gdzie dokonał on jego zakupu i otrzymania tam zwrotu uiszczonej kwoty. W przypadku gdy pacjent nie będzie zainteresowany zamianą leku na wolny od wad należy odebrać reklamowane opakowanie bez zwrotu uiszczonej ceny.
  7. Podlegające zwrotowi w/w serie leku Atram przyjęte przez apteki, w których były one zakupione należy przekazywać hurtowniom, od których nabyli Pastwo te leki zgodnie z rozporządzeniem w sprawie trybu postępowania Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz.U. nr 57, poz. 347) tj. w terminie 60 dni od daty decyzji o wycofaniu. Zwrot kosztów oraz ceny zakupu dokonany będzie również tą drogą.
  8. W przypadku odbioru wycofanych leków przez apteki w których nie były one zakupione, prosimy o przekazywanie ich do hurtowni na podstawie protokołu przekazania towarów również w terminie 60 dni od daty decyzji o wycofaniu.
  9. Sanofi zobowiązuje się pokryć aptekom straty z tytułu wydania pacjentowi bezpłatnie wycofanych serii leków na podstawie recepty farmaceutycznej. Działając według wskazówek Ministerstwa Zdrowia, Sanofi nie będzie obejmować udzieloną gwarancją ewentualnych kar nałożonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia z tytułu wydania przez apteki leku wolnego od wad w zamian za lek zwracany.
  10. Wspólnie z Naczelną Izbą Aptekarską pracujemy nad przygotowaniem wzoru dokumentacji potrzebnej do wykonania przez Sanofi zobowiązania z pkt 8. Prosimy o kierowanie do lekarza prowadzącego wszystkich pacjentów, którzy nie maja leku pozwalającego na kontynuowanie terapii. Również w przypadku jakichkolwiek wątpliwości ze strony pacjenta dotyczących ryzyka ze stosowaniem leku prosimy o skierowanie go do lekarza prowadzącego.

  Schemat postępowania.

  Dodatkowe informacje związane z wycofaniem z obrotu trzech serii produktu leczniczego Atram dostępne są na stronach Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego www.gif.pl oraz Naczelnej Izby Aptekarskiej www.nia.org.pl.

  W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z naszą infolinią dla aptek 0 801 607 607.

  Sanofi uruchomiła również Infolinię dla pacjentów o numerze +48 22 280 09 58.

  KOMUNIKAT DO HURTOWNI W SPRAWIE WYCOFANIA TRZECH SERII PRODUKTU LECZNICZEGO ATRAM

  Warszawa, dnia 14.09.2016

  KOMUNIKAT DO HURTOWNI W SPRAWIE WYCOFANIA TRZECH SERII PRODUKTU LECZNICZEGO ATRAM

  W związku z wycofaniem z obrotu (Decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego znak GIF-N-ZJP-4350/29/ML/16 z dnia 6 września 2016 roku) trzech serii produktu leczniczego Atram:

  Atram 12,5 seria 2561215 data ważności 11.2017
  Atram 12,5 seria 2510216 data ważności 01.2018
  Atram 6,25 seria 2010216 data ważności 01.2018

  Jako dystrybutor w/w produktu leczniczego na terenie Polski, tj.: hurtownia farmaceutyczna Sanofi-Aventis Sp. z o.o. („Sanofi”), prosimy o pilne odbieranie od aptek wszystkich zwrotów opakowań leków Atram (zarówno pełnych jak i niepełnych), pochodzących z powyższych serii i kontakt z Sanofi w sprawie odbioru ich od Państwa.

  Zgodnie z pismem Ministra Zdrowia z dnia 09 września 2015, numer PLD.49434.3942.2016, pacjenci mogą oddawać opakowania leku Atram z serii objętych zwrotem także do aptek, w których nie były one zakupione; takie opakowania leku Atram będą również przekazywane przez apteki do hurtowni i powinny być następnie dostarczone przez hurtownie do Sanofi, na podstawie protokołu przekazania towarów.

  Sanofi zobowiązuje się pokryć poniesione przez hurtownie niezbędne koszty związane z odbiorem z aptek opakowań leku Atram z wycofywanych serii oraz dostarczaniem ich do Sanofi poza standardową procedurą zgodną z rozporządzeniem w sprawie trybu postępowania Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (tj. opakowań, które nie zostały w danej hurtowni zakupione), w tym zwłaszcza koszty transportu opakowań leku Atram z apteki do hurtowni i z hurtowni do Sanofi.

  Z poważaniem,

  Magdalena Kruszewska
  Prezes Zarządu
  Sanofi-Aventis sp. z o.o.

  Lantus dla seniorów bezpłatnie już od 1 września

  1 września bieżącego roku zaczyna obowiązywać projekt wykazu bezpłatnych leków dla seniorów. Z leków uwzględnionych w wykazie, w ramach obowiązujących wskazań refundacyjnych, będą mogli korzystać wszyscy seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia – bez żadnych dopłat.

  Lantus, długo działający analog insuliny, znajduje się w projekcie wykazu i od 1 września tego roku jest dostępny bezpłatnie dla seniorów we wszystkich refundowanych dotychczas wskazaniach, tj.:

  • cukrzyca typu 1 u dorosłych, młodzieży i dzieci od 2. roku życia;
  • cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8%;
  • cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii;
  • cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg. WHO).

  Nadrzędnym celem leczenia cukrzycy u osób starszych jest zapewnienie im jak najlepszego komfortu życia przy próbie osiągnięcia zakładanych wartości HbA1c. W terapii osób starszych chorych na cukrzycę, optymalnym wyborem są preparaty charakteryzujące się mniejszym ryzykiem hipoglikemii.

  Insulina glargine, Lantus w porównaniu do insuliny NPH czy mieszanek insulin, charakteryzuje się wysoką skutecznością leczenia przy najniższym spośród tych trzech insulin ryzykiem hipoglikemii dlatego najlepiej odpowiada potrzebom starszych pacjentów z cukrzycą.

  LANTUS® to jedyny refundowany analog długodziałający, dostępny w jednorazowych wstrzykiwaczach.3 Wstrzykiwacz SoloSTAR® jest prosty w obsłudze, co pomaga pacjentom w wygodniejszy sposób prowadzić terapię.


  Komunikat Sanofi-Aventis dotyczący produktu Atram

  Warszawa 9 września 2016 r.

  Dystrybutor produktu leczniczego Atram na terenie Polski, tj.: hurtownia farmaceutyczna Sanofi-Aventis Sp. z o.o. wycofuje prewencyjnie z obrotu serie 2561215, 2510216, 2010216 produktu leczniczego Atram

  Firma Sanofi po otrzymaniu informacji o istniejącym ryzyku wystąpienia w opakowaniu produktu leczniczego Atram produktu Neurol w dniu 6 września podjęła decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie Polski trzech serii leku Atram. O decyzji firma poinformowała Głównego Inspektora Farmaceutycznego, który tego samego dnia wydał decyzję o wycofaniu z obrotu oraz z poziomu pacjenta poniższych serii leków:

  Atram 12,5, 12,5 mg, tabletki, nr serii 2561215, data ważności: 11.2017
  Atram 12,5, 12,5 mg, tabletki, nr serii 2510216, data ważności: 01.2018
  Atram 6,25, 6,25 mg, tabletki, nr serii 2010216, data ważności 01.2018

  Podmiotem odpowiedzialnym za produkcję produktu leczniczego Atram jest firma Zentiva k.s. na terenie Czech, która aktualnie prowadzi dochodzenie wyjaśniające powód zaistniałej sytuacji.

  Firma Sanofi, realizując decyzję GIF, uruchomiła niezwłocznie procedurę wycofania produktu leczniczego Atram.

  Pacjenci są proszeni o zwrot ww. serii leku Atram do aptek, gdzie mogą bezpłatnie dokonać zamiany leku z serii nie objętej wycofaniem albo – w przypadku zwrotu leku w aptece, w której był on zakupiony – dokonać zwrotu produktu, otrzymując uiszczoną za niego kwotę.

  Jednocześnie informujemy, że cena detaliczna[1] leku Atram (bez refundacji) wynosi: Atram 12,5, tabl., 12,5 mg – 9,62 zł; Atram 6,25, tabl., 6,25 mg – 7,54 zł. Odpłatność dla pacjenta (przy refundacji) wynosi: Atram 12,5, tabl., 12,5 mg – 7,16 zł; Atram 6,25, tabl., 6,25 mg – 6,31 zł.

  Dodatkowe informacje dla pacjentów są dostępne na infolinii pod numerem telefonu +48 22 280 09 58, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00. Firma Sanofi-Aventis sp. z o.o., działając w imieniu podmiotu odpowiedzialnego, oświadcza, że podmiot odpowiedzialny, w celu zapewnienia sprawnego procesu wycofania powyższych serii produktu Atram, zobowiązuje się do pokrywania udokumentowanych kosztów ponoszonych przez apteki w związku z wycofaniem leku z obrotu. Dodatkowe informacje dla aptek są dostępne pod numerem infolinii 0 801 607 607, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

  Wycofanie z obrotu 3 serii leku Atram nie spowoduje jego braków na rynku, ponieważ są dostępne inne serie leku w dostatecznych ilościach.

  Kontakt dla mediów
  Monika Chmielewska-Żehaluk
  Dyrektor ds. Komunikacji
  Tel. kom. +48 695 588 881
  Monika.Chmielewska-Zehaluk@sanofi.com

  [1] Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2016 r (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2016 r. poz. 79) www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zalacznik-do-obwieszczenia-2.pdf

  Platforma SanofiKodeks.pl

  Grupa Sanofi, zgodnie z zasadami Kodeksu Przejrzystości przygotowując się do pierwszej publikacji danych za rok 2015, mając na uwadze efektywną komunikację pomiędzy interesariuszami oraz w trosce o najwyższe standardy przejrzystości, udostępniła platformę SanofiKodeks.pl. Za pomocą platformy przedstawiciele zawodów medycznych mogą uzyskać informacje o transakcjach zawartych z naszą firma w 2015 roku a także o dotychczas wyrażonych zgodach. Przedstawiciele zawodów medycznych mogą również zweryfikować dane oraz swoją decyzję dotyczącą zgody na publikacje tych danych oraz przesłać do nas pytanie lub komentarz.


  W przypadku pytań lub problemów dotyczących korzystania z platformy SanofiKodeks.pl prosimy o kontakt z przedstawicielem Sanofi:

  Zapoznaj się z pełną treścią komunikatu


  Tymczasowe ograniczenia w dostawach produktów leczniczych zawierających insulinę ludzką INSUMAN®

  30 listopada 2015 r. - Tymczasowe ograniczenia w dostawach produktów leczniczych zawierających insulinę ludzką INSUMAN®

  Zapoznaj się z pełną treścią komunikatu


  Infolinia nt. dostępności szczepionek

  W związku z brakami produktowymi niektórych szczepionek, wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt na infolinię Sanofi Pasteur, tel. 22 280 05 80 lub 22 280 05 43. Infolinia jest czynna w dni powszednie w godzinach 8.00-16.30.

   
   

  Znajdź nas na

  twittertwitter

   

  Informacje prasowe